Kansanmurhako Suomeen?....                                                       

                                                                                                                  


ISLAMIN-SOTUREITA

                                        -> VALLOITTAMAAN SUOMEN?Ex-poliisiylijohtaja: Suomessa on varauduttava Vihreiden miesten tuloon.

Keitä sotilaita ex-poliisijohtaja tarkoitti? msn.com/fi 26.10.2016:

Entinen poliisiylijohtaja katsoo, että Ahvenanmaan Demilitarisoinnin sijaan suomessa tulisi keskustella Poliisin ja rajavartiolaitoksen varautumisesta Hybridivaikuttamiseen Ahvenanmaalla.Häntä huolestuttaa että puhutaan vain sotilaallisista toimista, kun ns.

HARMAA ALUE SOTILAALLISTEN JA NS. KOVAN SISÄISEN TURVALLISUUDEN VÄLISSÄ

on voimakkaasti kasvanut.Ex-poliisiylijohtaja arvioi, että mikäli Ahvenanmaa joskus olisi jonkinlaisten aggressioiden kohteena, ennen mitään sotilaallisia toimia nähtäisiin ennakkotoimia, joilla

"MUOKATTAISIIN KOHDETTA OTOLLISEKSI VAIKKA HYÖKKÄYSTOIMILLE”

.–Tällaisia toimia voisivat olla mm. erilaiset kybertoimenpiteet sekä energian saantiin vaikuttaminen että erilaiset hybridivaikuttamiset ja

PUHTAAT RIKOLLISET MUUTKIN TOIMET

joiden kategoriaan kuuluu ns. vihreitten miesten käyttö

SILLÄ TARKOITETAAN SOTILAITTEN TULOA SIVIILEIKSI VERHOUTUNEINA ennakkotehtäviin…

Näiden lisäksi hänen luettelemat muutkin vaikutuskeinot kuuluvat kovan sisäisen turvallisuuden alueelle, ja siten ”ensikohtaamiset ja vastatoimet kuuluvat rajavartiolaitokselle ja poliisille – ei sotilaille.)

Siis mitkä sotilaat huolestuttavat ex-poliisiylijohtajaa?  - keitä tulee siviiliksi verhoutuneena ennakkotehtäviin?

Vihreät miehet = armeijapuvun väri on vihreätä.

POLIISI JA SOTILASTAUSTAISET TURVAPAIKANHAKIJAT HERMOSTUVAT SUOMEN POLIISIA

Mtv.fi 18.2.16  julkaisema artikkeli. Poliisijärjestöjen liitto ja Maahanmuuttovirasto kertovat saaneensa tietoonsa, että vastaanottokeskuksissa olisi lukuisia poliisi- ja sotilastaustaisia turvapaikanhakijoita.

Lisäksi Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisemasta maahanmuutto- ja turvallisuusraportista vahvistaa saman. Iltalehti on haastattelut Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtajan Esko Repo. ja Revon mukaan

poliisi- tai sotilastausta ei automaattisesti tarkoita, että henkilö olisi kansainvälisen suojelun tarpeessa.

Mtv.fi 18.2.16  POLIISI- JA SOTILASTAUSTAISIA TURVAPAIKANHAKIJOITA SAAPUNUT SUOMEEN "HUOMATTAVAN PALJON"

selvitys kertoo että Työturvallisuuden kannalta on ongelmallista, mikäli mellakoivana osapuolena on poliisin taktisia menetelmiä tuntevia turvallisuustehtävissä lähtömaassaan toimineita henkilöitä. Heillä luonnollisesti on tavanomaista turvapaikanhakijaa suurempi valmius väkivallan ja aseiden käyttöön

”MIKÄ ON TAISTELUHALUINEN, SOTILAALLINEN IDEOLOGIA?

Radio Patmos ja ohjelman Taivaan ja maan väliltä video  ”Islam tulee... oletko valmis” : kertoo, että

Miksi tapahtuu Pariisin iskun kaltaisia?-

OLEMME TEKEMISESSÄ TAISTELUHALUKKAAN IDEOLOGIAN KANSSA

 mutta se ei nouse mistään viime aikoina kehitetyistä kehitelmistä, vaan sillä on hyvin vahvat juuret perinteiseen islam uskoon.

Tämä on ongelma selittää monille, jotka ovat sitä mieltä että islam usko ei liity tähän mitenkään; tämä on täysin käsittämätön selitystapa, koska nimenomaan ja varsinkin,

ISLAMIN USKO LIITTYY ASIAAN) ( ISLAM USKON JA TERRORISMIN välisestä yhteydestä lue osassa 1,

jossa käydään läpi koraania.ja Islam uskon Fasistisista piirteistä lue osassa 3

JIHAD = SOTAA EI-MUSLIMEJA VASTAAN

kuuluu Islam uskoon. seuraavien tietojen lähde on : https://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/

JIHADIIN OSALLISTUMINEN ON PAKOLLISTA

Vuonna 1928 Hasan Al-Banna perusti Muslimiveljeskunnan.

Al-Banna kertoo jihadista tutkielmassaan ”Jihad” jossa hän argumentoi vakuuttavasti, että muslimien on tartuttava aseisiin vääräuskoisia vastaan. hän sanoo, että koraanin säkeet ja sunna kutsuvat ihmisiä ylipäänsä jihadiin ->

SODANKÄYNTIIN, SOTAVOIMIIN SEKÄ KAIKKIIN MAA- JA MERITAISTELUMENETELMIIN

ja kaikkien muslimien on käytävä jihadia. Niitä, jotka löytävät vain tekosyitä välttääkseen jihadia, on varoitettu äärimmäisen pelottavista rangaistuksista.

Vahvistusta siitä että muslimien

ISLAM USKOISTEN KOHDALLA KYSEESSÄ OVAT SOTILAITA

sivulla https://summerwar2016.wordpress.com/2016/06/08/sisallissota-vai-jihad-sotaskenaarion-lyhyt-kuvaus/ kerrotaan mm. että

MOSKEIJOIHIN ON KATKETTU ASETA

ja jopa on löydetty .) katso osassa 3 .lisää

HUOLESTUTTAVAA TIETOA MOSKEIJOISTA

Toisin kuin kirkot ja synagogat Moskeijat eivät ole pelkkiä kokoontumispaikkoja hartauden harjoittami­sta varten vaan ennen  muslimien ylivaltaa symboli­soivia voitonmerk­kejä,

MOSKEIJAT - SOTILASPOLITTIISIA KOMENTOKESKUKSIA

ja usein myös ASE- JA AMMUSVARASTOJA lähde  ->

https://aikapommi.wordpress.com/2014/08/10/moskeija-pysakointijihad-what-the-waqf/ katso samasta

moskeijoiden lähellä olevien alueiden valtaaminen muslimeille.

Turkin pääministeri Erdogan v. 1998 totesi: ”Mos­kei­jat ovat parakkejamme, kupolit kypä­riämme, minareetit pistimiämme ja USKOVAT SOTILAITAMME ”

Moskeijat toi­mi­vat isla­misaa­tion väli­neinä, pro­pagoi­vat pe­rustus­lain ja ih­misoi­keuk­sien vastaista shari’a-la­kia,

TOIMIVAT VÄYLÄNÄ ul­ko­mailta kä­sin johde­tun ”RADIKAALIN” ISLAMIN LEVIÄMISELLE LÄNTEEN

Seuraavien tietojen lähde on  http://conservativepost.com/the-vice-president-of-all-imams-in-france-resigned-his-last-words-are-a-big-warning-for-the-world/  Hocine Drouiche

KAIKKIEN IMAAMIEN VARA-PUHEENJOHTAJA RANSKASSA,

joka oli valittu Imaamiksi Parisiin Suureen Moskeijaan, irtisanoi itsensä ja hänen sanat olivat kauhea varoitus maailmalle. Hocine irtisanoi itsensä heti Niceen hyökkäyksen jälkeen. Irtisanomisen syyksi hän perusteli: koska maailmanjohtajat eivät tee mitään, saadakseen rauhan maailmalle ja jatkavat toistamaan, että ei ole radikaalista islamia. Hocine toivoo että tänä perjantaina Imaamit ranskassa tulevat puhumaan vihaa vastaan ja he puhuvat mitä on tapahtunut Nicessa.  Hän sanoi: me emme koskaan pääse eteenpäin jos emme ymmärrä että

ÄÄRIMMÄISYYSLIIKE  ELÄÄ MEIDÄN MOSKEIJOISSAMME. “

…the Extremism lives inside our Mosques.” Muslimina me emme ole sitoutuneet löytämään ratkaisuja vihaa vastaan meidän kesken,)  artikkelin lopussa todetaan: nämä sanat vahvistavat saman mitä me luulemme:

EI OLE OLEMASSA MALTILLISTA ISLAMIA

Ne kaikki imeytyvät vihaa ja väkivaltaa.- These words are powerful, they confirm what we think:

THERE IS NO MODERATE ISLAM, they all have been infiltrated by hate and violence.)

Sivulla https://riippumatonmedia.com/2016/02/24/kanadalainen-imaami-%c2%a8rooma-kristittyjen-keskus-valloitetaan%c2%a8-kanadan-paaministeri-%c2%a8islam-ja-demokratia-sopivat-yhteen%c2%a8/ kerrotaan:

Usein kuulee länsimaisten poliitikkojen lausuntoja islamista jotka ovat Ristiriitaisia muslimien omiin lausuntoihin.Poliitikot/ Muslimit: Presidentti Bush: ¨Islam on rauhan uskonto¨/  Irakin suurmufti:

KIRKKOJEN POLTTAMINEN sekä naisten sieppaaminen ovat OIKEATA ISLAMIA.¨

Presidentti Obama sanoo: ¨Suurin osa muslimeista on maltillisia¨/ Presidentti Erdogan:

¨EI OLE OLEMASSA MALTILLISTA ISLAMIA"

¨Samaan aikaan kun pääministeri puhuu harmonisesta yhteiselosta muslimien kanssa, kanadalainen

imaami saarnaa uniaan Muslimien valloituksesta Euroopassa!) mutta miten valloitus aiotaan toteuttaa?

https://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/ kertoo että

MUSLIMIEN ON LUVALLISTA JA JOPA PAKOLLISTA VALEHDELLA

ei-muslimeille ajaakseen Islamin Etua ja suojellakseen intressejään. Taqiyya – uskonnollinen petos

Dar al-islamin ja dar al-harbin välisen sotatilan johdosta ruses de guerre –

SYSTEMAATTINEN VALEHTELEMINEN - VÄÄRÄUSKOISILLE

on erottamaton osa islami­laista taktiikkaa. Sitä, kuinka muslimijär­jestöt toistavat kaikkialla dar al-har­bissa, että

"islam on rauhan uskonto"

kuten myös että muslimien väki­valta johtuu tiet­tyjen yksittäisten ”fanaatikkojen” epätasapainoisesta psyykestä.

ON PIDETTÄVÄ TAHALLAAN HARHAANJOHTAVANA INFORMAATIONA

jonka tarkoituksena on

SAADA VÄÄRÄUSKOISTA MAAILMAA HÖLLENTÄMÄÄN SUOJAUSTAAN) 

https://riippumatonmedia.com/2016/05/03/brutaalit-ja-vakivaltaiset-vainot-2015-nykyhistorian-pahin-hyokkays-kristinuskoa-vastaan

”Sunna on Sitova esikuva muslimeille ja jokaisen hurskaan muslimin

ON VELVOLLISUUS NOUDATTAA PROFEETTA MUHAMMADIN TAJOAMA ESIKUVA 

Pel­käs­tään Banu Quraiza -heimon joukkomur­han yhteydessä

Muhammad tappoi 600–900

vangitse­maan­­sa miestä katkai­semalla näiden kaulat.

Profeetan elä­mäkerran mu­kaan Muhammad itse osallistui 27 taisteluun ja lisäksi ja hän määräsi pantavaksi täytäntöön

46 RYÖSTÖRETKIÄ  lähde: https://aikapommi.wordpress.com/2008/03/01/terrorismi-ela%c2%admantapana/

Johtava amerikkalainen imaami ja professori

MUSLIMIT VOIVAT OTTAA KRISTITTYJEN JA JUUTALAISTEN HENGEN JA OMAISUUDEN.

Professori Yasir Qadhi vaahtoaa Usa:ssa vapaasti:¨Mushrikin¨  (henkilön joka ei palvo Allahia) hengellä ja omaisuudella ei ole mitään arvoa jihadissa

EI-MUSLIMIN HENKI SEKÄ OMAISUUS ON JIHADISSA HALAL (SHARIAN SALLIMA) lähde:

https://riippumatonmedia.com/2015/12/20/johtava-amerikkalainen-imaami-ja-professori-%c2%a8muslimit-voivat-ottaa-saastaisten-kristittyjen-ja-juutalaisten-hengen-ja-omaisuuden%c2%a8/  jasivulla https://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/ kerrotaan, että

SHARI’A NOUDATTAMINEN ON PAKOLLISTA.

koska  Shari’a asettaa toimintamallin hyvälle islamilaiselle yhteiskunnalle ja sen alkuperä on Koraanissa ja sunnassa.Shari’a – islamin laki

Shari’an rikkominen tai sen määräysvallan tunnus­tamatta jättäminen merkitsee allahin vastaista kapinaa, jota vastaan Allahille uskollisia vaaditaan taistelemaan.

https://riippumatonmedia.com/2016/02/27/kristittyjen-tilanne-afrikan-muslimimaissa-on-epatoivoinen/ ->

MUSLIMI-MAISSA VÄÄRÄUSKOISIA ON TAPETTU OMAISUUKSIENSAKIN TAKIA

Kristittyjä vainotaan

KAUTTA ISLAMILAISEN MAAILMAN. monilla alueilla on TAPAHTUMASSA KRISTITTYJEN KANSANMURHA

Eu-maissa vielä vähemmän keskustellaan kristittyjen tilanteesta Afrikan muslimimaissa tai niissä maissa joissa on merkittävä muslimiväestö.

TILANNE ON ERITYISEN PAHA Nigeriassa, Malissa, Egyptissä, Keniassa, Sudanissa jne, LISTA ON PITKÄ

.Sivulla kerrotaan esim. Nigeriasta, jossa  vainoajat eivät tule pelkästään Boko Haramin riveistä, vaan myös monet

ns. ¨MALTILLISET¨ MUSLIMIT SYYLLISTYVÄT kristittyjen vainoihin. motiivina on joskus myös KRISTITTYJEN OMAISUUDEN, KOTIEN tai maan kaappaaminen. kirjaimellisesti tulkittuna

ISLAMIN OPETUKSET SALLIVAT EI-MUSLIMIEN OMAISUUDEN OTTAMISEN

Näitä samaisia muslimiterroristeja on otettu  pakolaisina Eu-maihin useita tuhansia katso kuvia sivulta, jossa

KANSAMURHANA KRISTITYJÄ VIEDÄÄN TELOITETTAVAKSI

JA  POLTETTU ELÄVINÄ

helmikuu 27, 2016: viime aikoina Egyptin armeijassa palvelevia  KRISTITTYJÄ SOTILAITA ON MURHATTU 

Egyptissa Väkivalta kristittyjä kohtaan on arkipäivää. Vainot ovat jatkuneet siitä asti kun islam saapui Egyptiin

Kristittyjen vainoaminen ei ole uusi asia Malissa,

IHMISET MENETTÄVÄT TALONSA JA OMAISUUTENSA ISLAMISTEILLE JOTKA MUUTTAVAT HEIDÄN KOTEIHINSA.

https://riippumatonmedia.com/2016/05/03/brutaalit-ja-vakivaltaiset-vainot-2015-nykyhistorian-pahin-hyokkays-kristinuskoa-vastaan/

BRUTAALIT JA VAKIVALTAISET VAINOT v 2015 -NYKYHISTORIAN PAHIN HYOKKAYS KRISTINUSKOA VASTAAN

Uscirf vuosiraportista: Brutaalista ja maailmanlaajuisesta kristittyjen vainoamisesta

RAPORTIN MUKAAN VAINOT JA VÄKIVALTA VAIN KIIHTYVÄT TÄLLÄ HETKELLÄ.

mutta miksi päättäjämme puhuvat vain islamofobiasta?ja rasimista vain muslimeja vastaan?

75% Uskonnollisen vainon uhreista on kristittyjä

KANSANMURHASTARIKOKSISTA, JOIDEN PÄÄMOTIVAATIO ON USKONTO.

SUURMITTAISET TELOITUKSET, raiskaukset, seksiorjuus, lasten kaappaaminen, kirkkojen tuhoaminen, pakkokäännytykset ovat komission mukaan osa Islamilaisen valtion

PYRKIMYKSISTÄ SUORITTAA KANSANMURHA ja hävittää sekä kristityt että muut vähemmistöt näistä maista. .(Vaikuttaa

TÄYSIN IDENTTISELTÄ ISLAMIN HISTORIASSA AIEMMIN TAPAHTUNEESEEN - KAIKKIALLA MINNE ISLAM ON MENNYT.

kun tämä on identtistä, mikä ero on isis-ja islamin välillä,  kristittyjen ja ei-muslimien kohti? aiemmin pelattiin

ULKOMAALASTEN AGENTTIEN SOLUTTAMINEN EDUSKUNTAAN

Armeijaan ja polisiin, mikä tilanne on nyt?

…………………………………………………................................................

Miksi kun puhutaan radikalismista

PUHUTAAN VAIN ISIS:sta? oikeaoppinen ISLAM USKO ON ITSE RADIKAALINEN USKONTO ks osa 1 ja 3

Obama myönsi että Usa on osallistunut Isis:n luomisessa.

EU:N JA USA:N VALLANVAIHTOJEN KAUTTA RADIKAALI-ISLAMISTIT

ovat nousseet valtaan lähi-idässa

JA SEURAAVAKSI VALTAAN MYÖS SUOMEEN?

lähde verkkouutisten julkaisu http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/eurooppa_pol_islam_rekrytointi-56126 ->

EUROOPPA ON POLIITTISEN ISLAMIIN REKRYTOINNIN PESÄ

Eurooppa on tutkijan mukaan poliittisen islamin rekrytoinnin pesä kertoo: Lähi-idän ja geopoliittisten konfliktien asiantuntijan, tutkijan mukaan

Hänen mukaan terroristijärjestöjen rekrytointi Euroopassa kohdistuu poliittisen islamin kannattajiin.–

He haluavat elää yhteiskunnassa, joka noudattaa 100 % islamin sääntöjä

ja tällaisia ihmisiä on Euroopassa yllättävän paljon. Tutkija kuvaa EU-alueen poliittisen islamin kannattajia hyvin järjestäytyneiksi. ja hänen mukaan poliittisen islamin kannattajat tekevät tiiviistä yhteistyötä islamilaisissa maissa toimivien emojärjestöjen kanssa.Tutkijan mukaan Lähi-idässä ja Afrikassa ihmetellään ,

MIKSI LÄNSIMAISSA ASUVAT POLIITTISEN ISLAMIN EDUSTAJAT OVAT NIIN RADIKALISOITUNEITA)

https://summerwar2016.wordpress.com/2016/06/17/henning-witte-kertoo-jihadin-alkavan-syyskuussa-2016/ summerwar2016.wordpress.com  Hening Witten mukaan. nykyisen presidentin hallitsema

Turkki on muodostumassa ISIS:n komentokeskukseksi

poliisiviranomaiset kiinnittivät huomiota turkkilaiseen moottoripyöräjengiin Osmanen Germania, joka perustamisensa huhtikuussa 2015 jälkeen on levinnyt nopeasti koko Saksaan ja Kesällä 2015 he jopa perustivat osaston Ruotsiin: Osmanen Germania Sweden.

Monet näiden kerhojen jäsenistä ovat hyvin aggressiivisia ja uhkaavia. He antavat vaikutelman sotilaista ilman uniformuja ja he julistavat:  ”We will come and take over the country!” otamme haltuun maanne. Ruotsin armeijan päällikkö on varoittanut, että Ruotsi on sodassa parin vuoden kuluessa. Hän ei kertonut, kenen kanssa sotaan joudutaan,

enkä usko hänen tarkoittaneen Venäjän uhkaavan lähiaikoina Ruotsia. Tarkastelun jäänee vain  Troijan-hevonen Ruotsissa: ISIS:n armeija. kerrotaan sivulla summerwar2016.wordpress.com/

( keiden hallintoa varten Ahvenanmaan ja Suomen militarisointi tapahtuu? – islam uskoisiako varten? )

sivulla https://riippumatonmedia.com/2016/05/04/80-miljoonaa-ihmista-saa-oikeuden-tulla-suomeen-koska-haluavat/

80 miljoonaa ihmistä saa oikeuden tulla Suomeen koska tahansa haluavat kerrotaan että EU:n päättäjät jyräävät läpi väkisin Turkkia mielistelevän, sen tahtoon alistuvan päätöksen myöntää turkkilaisille viisumivapaus Euroopassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Turkin kansalaiset, joita on lähes 80 miljoonaa voivat lentää esim. Helsinkiin koska heitä huvittaa. ja Turkin väestöstä n. 6 miljoonaa henkilöä kannattaa esimerkiksi terroristista, Islamilaista valtiota.

Kannatatko lisäksi Turkin EU-jäsenyyttä?

Henning Witte kertoo jihadin alkavan syyskuussa 2016 kerrotaan että:

ISIS ON SALAKULJETTANUT EUROOPPAAN -> KOKONAISEN ARMEIJAN.400 000 miestä ja naista 2014 jälkeen

Ja Italialaiset mediat ovat kertoneet, että ISIS on ostanut Bosniasta maata (harjoitusleirejä varten?käänt.huom.) saudien, Qatarin ja emiraattien rahoilla. (huom.suomessakin on maan ostamisen laillisuus)

MIKÄ ON LÄHI-IDÄN JUTTU?

ovatko LÄHI-IDÄSSÄ SODAT HERÄTETTY TAHALLAAN ISLAMIN LEVIÄMISTÄ VARTEN? 

Usa loi Isis. http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/203693-vetoomus-laittoman-maahanmuuton-lopettamiseksi Vetoomus laittoman maahanmuuton lopettamiseksi kertoo että:

ISIS-järjestössä ja Syyrian väkivaltaisessa hallituksessa Nauretaan vatsa kippurassa, kun

ISLAM LEVIÄÄ SORTOA PAKENEVIEN MAAHANMUUTTAJIJEN MYÖTÄ EUROOPPAAN

Islam leviää sortoa pakenevien maahanmuuttajien myötä Eurooppaan.

ISIS JA SITÄ PAKENEVAT OVAT AIDAN SAMALLA PUOLELLA - RUOKKIMASSA ISLAMIN LEVIÄMISTÄ.

Kyse on islamin ekspansiivisesta valloituspolitiikasta, jonka

MOTIIVIT OVAT VALTAPOLIITTISIA JA JOPA JIHADISTISIA.

Tässä prosessissa pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat pelkkiä pelinappuloita)

--------------------------------------------------------------------------------------

https://riippumatonmedia.com/2015/10/22/miksi-kristittyjen-pakolaisten-vainoista-ja-murhista-ei-puhuta/ ->

LÄHI-IDÄSSÄ MENEILLÄÄN OLEVA KRISTITTYJEN KANSANMURHA.

Kristinuskoon ja muihin uskontoihin kohdistuva vaino, viha sekä

MASSAMURHAT OVAT JATKUNEET YMPÄRI ISLAMILAISEN MAAILMAN JO 1400 VUOTTA

ja kun VÄLIMERELLÄ PAKOLAISVENEESSÄ MUSLIMI MURHAA KRISTITYN,

kanssamatkustajan,

LOPETTAAKO HÄN SITTEN MURHAAMISEN

ja hylkääkö hän ¨vanhat¨ asenteensa välittömästi astuessaan Euroopan maaperälle?

YK ei ole millään lailla tuominnut, eikä sitten yrittänyt estää kansanmurhia

tämä ei liene yllättävää, nykyisin moni

YK:N JÄRJESTÖ ON ISLAMILAISTEN MAIDEN VALLASSA,

kuten esimerkiksi Unesco ja YK:n Ihmisoikeusneuvosto, Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC muodostaa YK:n suurimman yksittäisen äänestysblokin, 58 ääntä.

600-luvulla Lähi-idän väestöstä yli 90% oli kristittyjä, ennen 2.maailmansotaa heitä oli vielä noin 25%.sen jälkeen Lähi-idän väestöstä kristittyjen osuus on kutistunut nykyiseen -> alle 5%.

https://riippumatonmedia.com/2016/02/09/venalainen-ortodoksipiispa-%c2%a8kristinuskoa-uhkaa-totaalinen-tuho-lahi-idassa%c2%a8/ Ortodoksipiispa: kristinuskoa Lähi-idässä uhkaa totaalinen tuho.

kristinusko syntyi Lähi-idässä kristityt ovat eläneet alueella n 2000 vuotta. nyt sillä ei näytä olevan paikkaa alueella.

Kristittyjen tilanne on monilla alueilla niin vaikea,että he eivät edes pysty lähtemään. Kristityt joutuvat myös muslimipakolaisten vainoamiksi myös matkalla Eurooppaan tulevien pakolaisten joukossa kristittyjä ei juuri näy.

MIKÄ ON SE SYYRIAN JUTTU?

Jos al-Assadin hallinto kaatuu, syyriassa alkaa laajamittainen kansanmurha.

Vanga tunnettu selvänäkijä, on ennustanut 85% tarkkuudella tulevaisuuden asioita ja ennen kuolemansa hän kertoi maailmanlopun/ apokalypsin ajoista ja että

SUURI SOTA ON TULOSSA LÄHI-IDÄSTÄ LÄNTEEN

v. 2011 on halkeamiskohta maailmassa. Keväällä alkaa sota lähi-idässä. (ja syyriassa alkoi silloin)

Noiden vuosien aikana Vihaa purkautuu maan alta ja tuhoaa kaiken.

SOTIMINEN LÄHI-IDÄSSÄ KOITUU LÄNNEN TUHOKSI

v. 2016 ( =  saattaa olla myös käännöskohta pahaan) Vanga näki:

 TYHJÄ EUROOPPAA, KYLMÄ EUROOPPAA, KEMIKAALISIA ASEITA.

Euroopan tyhjentämisen jälkeen, siellä ei asu ketään. Vanga on yhdistänyt ennustuksissaan maailmanlopun  ja lähi-idän sodan.

Tulee heille pahaa, vihaisina ihmiset elävät. Pysäyttäkää rahaa, kiihdyttämistä, aseita. Pahaa palautuu, tulee onnettomuuksia, hätää.mitään ei pelasta valtioita, ei rahaa, ei voittoja, vain puhtaus sisältä päin.

Milloin alkaa maailmanloppu?

Vanga: Ei vielä, Syyrian pitää romahtaa ensin,  Syyria romahtaa voittajan jalkoihin, mutta voittaja tulee olemaan väärä.

Videolla sanotaan vielä: Amerikkalaiset tarvitsevat Sotia, voidakseen imetä muilta luonnon resursseja ja voidakseen ryöstää muita.

RAAMATUN MUKAAN SYYRIA JA VENÄJÄ TAISTELEVAT ANTIKRISTUSTA VASTAAN.

Toivottavasti muutkin taistelevat

USA ON LUONNUT ISIS

Venäjä on vahvasti kristitty maa. Ja jos al-Assadin hallinto kaatuu, syyriassa alkaa laajamittainen kansanmurha. varsinkin

JOS KAIKKI PAKENEVAT SOTA-ALUEESTA - KUKA VOITTAA SODAN? 

Syyrian tilannetta käytetään lisäksi hyväksi:https://summerwar2016.wordpress.com/2016/06/17/henning-witte-kertoo-jihadin-alkavan-syyskuussa-2016 sivulla kerrotaan että

USEIMMAT RUOTSIIN TULEVAT EIVÄT KUITENKAAN OLE SYYRIASTA

vaikka väittävät niin. heillä on toki

SYYRIAN PASSEJA, JOITA KUITENKAAN VALMISTETAAN JA MYYDÄÄN TURKISSA

Useimmat ISIS:n terroristit eivät olekaan syyrialaisia,

vaan aivan muista maista, joten se mitä tapahtuu Syyriassa - ei ole sisällisota.)

MEILLE ON TULLUT HYVIN TAISTELUHALUINEN USKONTO

Länsi todellakin valmistautuu 3 maailmansotaan.

NAISTEN OSALLISTUMINEN ARMEIJAAN - PAKOLISEKSI?   Mtv.fi 29.10.2016 ->

ASEVELVOLLISUUSLAKI - SAATAVA KOSKEMAAN MYÖS NAISIA 

(ks. alla "Naistemme kohdut ovat meidän aseemme…” )

ja keksitäänkö venäjän uhka -> oikeutuksella demilitarisointiin, voidakseen käyttää

PAKOLAISIA JA MILITARISOINTIA -> SUOMALAISIA VASTAAN?

katso suunnitelmista http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220002-naton-ja-eun-kautta-sotiin

Suomen on tärkeä vaatia eron eu:sta ja vaatia sulkea rajat. ja

VETÄÄ MENESTYNEEKSI OSOITTANUTTA KEKKOSEN JA PAASIKIVEN LINJAUKSIA

Kristityn venäjän kanssa. Venäjä on tehnyt paljon hyvää suomelle ->

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198167-venajasta-eusta-usasta-aasiasta-ja-3-maailman-sodasta

Valheita eu.n aikana on ollut jo riittävästi

niiden lakkauttamiseksi pitää erota EU:sta, suurmedian ja suuryritykset siirtää valtion omistukseen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETKÄ NOSEVAT SOTILAS- JA POLIISI- JOHTOPAIKKOIHIN? 

SUUNNITELMISTA KÄYTTÄÄ PAKOLAISIA 

katso seuraavasta -> http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220002-naton-ja-eun-kautta-sotiin

Fasistiset korporaatiot ohjaavat eu:ta ja usa.ta ja niille suomi on menettänyt valtaa eu:n kautta.

FASISMIIN KUULUU GESTAPO-HYÖKKÄYKSIÄ

Ihmisiltä omaisuuden vieminen, kansanmurhia. mitä kaikkea fasismiin kuuluu lue enemmän…

http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/194638-olemme-menossa-maailman-loppua-pain

ARABI-DIKTAATTORIKO SUOMEEN ja ketkä istuvat seuraavassa eduskunnassa katso ->

http://kortie.fi/Arabi-diktaattoriko-suomeen-Ketkae-istuvat-eduskunnassa-seuraavan-kerran/

ja TULEEKO ISLAMIN-SOTUREISTA HÄNEN ARMEIJA?

https://summerwar2016.wordpress.com/2016/05/24/124/ ->

MIHIN VOKEISSA LYMYILEVIÄ ISLAMIN-SOTUREITA AIOTAAN KÄYTTÄÄ?

ja mitä varten demilitarisoidaan Suomea ja Ahvenanmaata - suomalaisiako vastaan?

ISLAM USKON FASISTISISTA PIIRTEISTÄ ks. osa 3

lisäksi huolestuttaa polisin siirtyminen yskitysomistukseen ja sen kautta korporaatioille sen oikeuksia tukemaan sekä suunnittelu ottamaan pakolaisia poliisi voimiin ml. johtotehtäviin

Huolestuttava että eu:n vallankaappaukseen kuuluu sekä poliisin että armeijan yksityistäminen, jossa yksityiset eivätkä kansa päättää niiden toimesta. katso tietoja

SUUNNITELMISTA KÄYTTÄÄ PAKOLAISIA SOTILAINA JA POLIISIVOIMISSA ja MAIDEN KANSALAISIA VASTAAN

->http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/220002-naton-ja-eun-kautta-sotiin

varsinkin huolestuttava yksityisomistuksessa olevat poliisi ja armeija.

joihin suomalaisten kansanääni ja demokratia eivät ulotu. Lähi-idästä on huonoja kokemuksia 

YKSITYISEN ARMEIJAN KÄYTÖSTÄ. NE MENEVÄT SEN PUOLELLE, JOKA MAKSAA ENEMMÄN

varsinkin: huolestuttaa poliisin yksityistäminen ja millaisiin ihmisoikeuksiin rikkomiseen tämä voi johtaa. armeijan ja poliisin

YKSITYISTÄMINEN OVAT DEMOKRATIAN LOPPU JA FASISMIN ALKU

herää kysymys kuinka pitkälle poliisi on jo yksityistetty?  ja minkä takia suomalaisten perustuslain mukaiseen sananvapauteen yritetään nyt puuttua, mitä sillä yritetään saavuttaa? –

vapaa tie keille ja mihin? - vallankappaukselleko -tietylle piirille?

.....................................................................................................................................

Jihad = Sotaa ei-muslimeja vastaan kuuluu sekä Isis-järjestöön että Islam uskoon

Keitä siis on siis tulossa vihreinä miehinä Ahvenanmaalle ja Suomeen? ja mikä on tavoite?

https://summerwar2016.wordpress.com/2016/05/24/euroopan-rauhanomainen-valloittaminen-islamille-on-vaihtumassa-vakivaltaiseen-jihadiin/ ->

TAVOITE ON USKONNOLLINEN TOTALITARISMI

ja keskiaikaisen asennemaailman pakottaminen valloitettuihin yhteiskuntiin. Huolimatta tavasta, jolla valta saavutetaan,

ISLAMILAINEN KALIFAATTI KÄYTTÄYTYY KUTEN ”ISIS-DAESH”

kontroiloimillaan alueilla syyriassa ja pohjois-irakissa.

Sivulla Euroopan "Rauhanomainen" valloittaminen islamille on vaihtumassa väkivaltaiseen jihadiin

kerrotaan että Muslim Brotherhoodin laatima suunnitelma perustui Maahanmuuton ja lisääntymisen kautta tapahtuvaan Euroopan Valloittamiseen.
Näin on ilmaistu tiiviisti Algerian presidentin Houari Phoumediennen puheessa YK:n yleiskokoukselle 70-luvulla. Phoumedienne mainitsi mm: ”Tulee aika jolloin maapallon

ETELÄINEN HEMISPHÄÄRI VOITTAA POHJOISEN. EMME TULE YSTÄVINÄ VAAN VALLOITTAJINA.

Naisiemme kohdut ovat meidän aseemme…” islamisti ja saksalaisen yliopiston professori Bassam Tibi esitteli että  Euro-Islamin alkuperäinen idea on ajan myötä Pakottaa ottamaan käyttöön Sharia -maan lakina.

MITEN EUROOPPAA VALLOITETAAN?

samalla nettisivulla kerrotaan että: on luotu tukialueet ja

ON SOLUTETTU EUROOPPAAN SATOJA TUHANSIA TAISTELIJOITA

sekä rakennettu asemat lopulliseen Rynnistykseen.

Suomessa on käyty talvisota, kohti Kesäsotaako seuraavaksi ja miksi kesä-sota? --

Ramadanin aika - Kauhun kuukausi” alkaa 06.06...Ramadanin aika voi olla erityisen houkutteleva jihadisteille

(Jihad = Sotaa ei-muslimeja kohtaan kuuluu islam uskoon ) 

lisäksi tietoja https://summerwar2016.wordpress.com/2016/06/08/sisallissota-vai-jihad-sotaskenaarion-lyhyt-kuvaus/

SOTASKENAARION LYHYT KUVAUS sivulla ”Sisällissota” vai jihad? miten todennäköisimmin tulee tapahtumaan: 

JIHAD 1. KANSANMURHASOTA EUROOPPALAISIA vastaan  

Ranskan pääministeri on kertonut julkisessa puheessaan, että

JIHADISTIT VALMISTAUTUVAT BIOKEMIALLISEEN ISKUUN. 

eurooppalaisia vastaan, selväkielisesti:

AIKOVAT TAPPAA MEISTÄ MUUTAMAN MILJOONAN

- puhe on uutisoitu Suomessakin. Euroopassa on jo kymmeniätuhansia tai jopa satojatuhansia rivi-jihadisteja, ja

TARVITTAVA UPSEERISTO NÄITÄ KOMENTAMAAN

islamistien sotilaallinen voima ei riitä Euroopan valloittamiseen. -Ilman että bioaseella tapetaan ensin miljoonia ja hallinnot romahtavat kaaokseen.

NÄISSÄ OLOISSA JIHADISTIEN TERRORISTIJOUKOT RIITTÄVÄTKIN

ALUEELLISEN KONTROLLIN SAAVUTTAMISEEN

riittävän monessa paikassa. Saavutukset, toteutukset -> 

Islamilaisten enklaavien muodostaminen kaikkiin läntisen Euroopan maihin. on Toteutettu 1900-luvun lopulla. valmiiden

MELLAKOINTIIN JA RIKOLLISUUTEEN MAAHANMUUTTAJA-NUORTEN jengiyttäminen ja ASEISTAMINEN -  Toteutettu

Shariaa ja ei-islamilaisten uskonnolisen toiminnan rajoittamista vaativat muslimiyhteisöt sekä näiden joukkoesiintymiset. Toteutettu ja varsinkin esillä mm. Englannissa.

JOUKKOMELLAKAT, JOISSA ”NUORISO” SAA LÄHES SOTAKOKEMUSTA -  Toteutettu

mm. Ranskan 2007 ja 2009 mellakoissa, ja sen jälkeen

MILTEI PÄIVITTÄIN KAIKKIALLA RUOTSIA MYÖTEN;  AUTOJEN POLTTAMINEN – Toteutettu.

Tuhoamalla autot estetään eurooppalaista siviiliväestöä pakenemasta jihadisteja Islamististen järjestöjen verkosto ja (lähes) kaikkien MOSKEIJOJEN OTTAMINEN JIHADISTIEN KONTROLLIIN - Toteutettu koko Euroopassa.

ISLAMISTIEN SOLUTTAUTUMINEN HALLINTOON mm. VIHREIDEN JA SOSIALIDEMOKRAATTIEN KAUTTA.

Toteutettu, ainakin Suomessa

MYÖS KOKOOMUS SOLUTETTU.

Pakolaisina esiintyvien islamistien massamaahanmuutto Eurooppaan.

Tässä aallossa tuodaan jihadistien taistelujoukkoja mm. Evitskogiin Kirkkonummelle - Toteutettu viimeistään kesällä-syksyllä 2015.

Aseiden kätkeminen moskeijoihin yms. monikulttuurikeskuksiin – Toteutettu, on jopa löydetty ja takavarikoitu.

TESTILUONTOISET JOUKKOMURHAISKUT EUROOPPALAISIA SIVIILEJÄ VASTAAN. Toteutettu mm. marraskuussa 2015

Pariisissa ja maaliskuussa 2016 Brysselissä.Kun on nähty, että jihadistien yllyttämät nuoret ja maahanmuuttajat kykenevät näihin tekoihin, testejä ei toisteta.

Euro-Islamin alkuperäinen idea. on ajan myötä pakottaa ottamaan käyttöön Sharia maan lakina.”Rauhanomainen” islamisointi käyttää hyväkseen Euroopan heikkouksia, liberaalisuutta ja demokratiaa, -ja etnistä sokeutta jota eurooppalaisten mieliin istuttaa viihde ja media, kuitenkin

”RAUHANOMAISEN” JIHAADIN KANNATTAJIA EI OLE TOKI SYRJÄYTETTY: HE OVAT OLLEET ALUSTA ALKAEN KAKSIMIELISIÄ,

puhuneet Euroopan eliitille mitä tämä on halunnut kuulla ja

SAMAAN AIKAAN ON VALMISTELTU OMIA VÄKIVALTAISEEN NOUSUUN.

Kölnin ja mm. Helsingin uudenvuodenyö osoitti, että joku pystyy organisoimaan tuhannet maahanmuuttajat samaan kellonaikaan samaan paikkaan -> tehokkaasti toimiva organisaatio

Ranskan pääministeri varoittaa 11.2015....että

TERRORISTIT SAATTAVAT KÄYTTÄÄ KEMIAALISIA ASEITA.

tietoja sivulta https://summerwar2016.wordpress.com/2016/06/08/sisallissota-vai-jihad-sotaskenaarion-lyhyt-kuvaus/

Mellakat jatkuvat useita päiviä, kunnes

BIOASE ALKAA AIHEUTTAA JOUKKOKUOLEMIA.

Näihin aikoihin isketään sairaaloihin joko Brysselin tapaan tai sariini-kaasulla.

KUN JULKISET HALLINNOT ALKAVAT ROMAHTAA,

tulevat terroristit ja maahanmuuttajajengit kaduille ja tässä vaiheessa

OTETAAN ALUEITA KONTROLLIIN

Valtaansa saamillaan alueilla jihadistit perustavat omat

TERRORIIN JA PELKOON PERUSTUVAT HALLINTONSA

jos euroopan ulkopuolelta on saatavissa kehitysmaalaisia tilalle,

alkuperäiset asukkaat voidaan hävittää totaalisesti 

..........................................................

ja mikä on tämän hävittämisen motiivina? 

läpi aikoja muslimit ovat tappaneet ihmisiä - miljoonia,

ja ovat ryöstäneet niiden omaisuuksia


tarkempaa tietoa historiasta lue -> https://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/

mutta keiden käsiin, ihmisten ja maiden omaisuus on siirtynyt?

ja keiden armeija islam-uskoiset soturit ovat?


Maailmanhallitus on luonnut aikoinaan osan Uskonnoista, kertoo A.Novyh kirja

ja on hyötynyt niistä taloudellisesti. 

ja uskontojen johdossa tulee olemaan maailmanhallituksen/

(nykyisen ns pankkiiri-eliitin asettamia henkilöitä)  


islamisaation murhattujen ihmisten määrä on valtava,

keille henkilöille, islamisaation takana oleville,

näiden ihmisten omaisuus on siirtynyt? 

------------------------------------------------------------------