Uusi tiede on syntynyt suomessa:

OIREINFORMATIIVINEN TIEDE

   ja itseohjautuva  

DNA:HAN INFORMATIIVINEN ROKOTE

v. 2007 kehittämäni ja julkistamani teoriani kautta

sekä hoitokäytäntöni kautta.

teoriani käsittää myös epidemioiden, kroonisten sairauksien ja vakavien käyttäytymishäiriöiden hoitoa. 

Tässä kirjoituksessa tuon esille kehittämäni teoriani:

Sairauden aikaansaamien tapahtumien tallenteiden informaatiolla,

 on kyky ohjata elimistömme toimintoja  elimistössämme Dna:n ansioista.

Sairauden toiminta- ja poistokaavan

 syöttäminen elimistöön,

valmisteen ollessa oikea ja tarvittavissa määrin toistettuna, on kyky

johtaa oiretilan oireiden vähentämiseen ja tietyn ajan päästä oiretilan poistoon;

Homeopaattisen valmisteen valmistusprosessin tiedoista muodostuu  

Sairauden toiminta- ja poistokaava,

 jolla on kyky johtaa samannimisen oiretilan poistoon.  

aiheuttajan koodin, siis tietyn informaation avulla

Dna lukee tiedon, mikä oiretila on kyseessä. 

monien kokemuksieni mukaan oikean valmisteen vaikutuksesta

oiretilan oireiden vähentäminen

alkaa sillä että osa oireista vähenee välittömästi.

Mikä muu voi käynnistää toimintoja kaavan

sisältämiä tietoja vastaavasti ja välittömästi, niin kuin

Tietokone = Dna

sekä ylläpitää toimintoja, siis vähentää oireita tapahtumasarjaa vastaavan ajan?

Homeopaattisen valmisteen käynnistämän reaktion kesto

 ja teho ovat potenssin mukaisia.  

esimerkiksi potenssissa C 30 oireiden vähenemisellä on kyky kestää n. 10 – 14 pv

ja potenssin C 200 vaikutuksesta n. 3,5 viikkoa,

siis näin pitkän ajan ainoastaan yhden raen homeopaattisen valmisteen nauttimisesta.

  ……………………………………………….  

( DI + Stpk) Sairauden toiminta- ja poistokaava  koostuu tietoista, koodeista 

ja toimintojen käynnistäminen niiden tietojen informatiivisten sisällön mukaisesti

vaatii elimistöltämme tietojen, koodien lukemis-ja ymmärtämiskykyä.

sekä kykyä toimia tietojen, koodien ohjaamana

ja lisäksi vaikeiden laskentatehtävien suorittamista, vaatii elimistöltämme tietokonemaisia toimintoja.

DNA:n kyvyistä sitaatteja:

kirjasta Biotekniikan aika. Geenin valjastaminen ja uuden maailman luominen. Jeremy Rifkin v. 1999:

a.   s. 236:  Etelä-Kalifornian yliopiston tietojenkäsittelyn professori ja matemaatikko Leonard Adelman painottaa, että

“DNA on itse asiassa digitaalinen. Tämä tarkoittaa sitä että DNA voi laskea”

b.    “Adelman sanoo, että DNA-supertietokoneet ovat miljoona kertaa nopeampia kuin parhaimmat nykypäivän tietokoneet”.

c.  s. 235:   “Poiketen tavallisimmista tietokoneista, joiden toiminnot ovat peräkkäisiä ja jotka käsittelevät yhtä asiaa kerrallaan, DNA on massiivinen rinnakkain toimiva tietokone,

joka periaatteessa voi käsitellä satoja miljoonia miljardeja asioita yhtä aikaa”

Lana Kortien teorian jatkoa:

ELIMISTÖSSÄMME ON OLEMASSA KIELI

joka ohjaa elimistömme toimintoja

ja tuntemalla tietoja koodeja, joilla on kyky ohjata elimistömme toimintoja,

voidaan manipuloida elimistömme toimintoja.

ELIMISTÖSSÄMME ON OHJELMOINTIVIRHE

   joka johtaa siihen että   

ELIMISTÖMME ON LIIAN HIDAS

TORJUMAAN AKUUTTEJA SAIRAUKSIA

EIKÄ KYKENE TORJUMAAN KROONISIA SAIRAUKSIA,

mikä tekee sairaudesta parantumattoman.

Mutta oikeiden tietojen elimistöön syöttämisen kautta,

voidaan muuttaa elimistömme sairauden kohtelua ja saada

elimistömme torjumaan myös kroonisia, parantumattomia oiretiloja,

niiden suojaamisen sijaan;

JOS ELIMISTÖMME OLISI KOHDELLUT KAIKKIA SAIRAUKSIA

SAMOIN TAVOIN, KUIN NIITÄ JOITA VASTAAN OLEMME

SAANEET ROKOTTEET TAI PARANTUNEET AIKAISEMMIN –

sairauksia ei juuri olisi ollut,

tai ne olisivat paljon lievempiä.

Elimistömme informatiivisella tasolla

niiden kohdalla on muodostettuna sairauden toiminta- ja poistokaava.

Sairauden toiminta- ja poistokaava

voi valmistaa elimistömme ulkopuolella, syöttää elimistöön ja näin hoitaa sairauksia.

Hoito sairauden toiminta- ja poistokaavan syöttämisellä elimistöön, kun valmiste on oikea,

Tämä on luonnollisin tapa hoitaa sairauksia.

Juuri sen takia homeopaattisen valmisteen käynnistämä toiminta ei tule esille tutkimustuloksista millään tavalla luonnottomalla, poikkeavalla mekanismilla, koska

Sairauden toiminta- ja poistokaavatyyppisiä toimintoja tapahtuu

elimistössämme koko ajan ja ne

ohjaavat elimistömme toimintoja muutenkin koko ajan.

Mistä sitten voi tietää että hoito toimii? -  itse tuloksista.

Sairauden toiminnan ja poistokaavan syöttäminen elimistöön,

valmisteen ollessa oikea, ja tarvittavissa määrin toistettuna,

 johtaa erittäin luonnolliseen reaktioon    -> oiretilan oireiden vähentämiseen

ja tietyn ajan päästä oiretilan poistoon.

Koska elämäntilanteella on kyky muodostaa ihmisissä oiretiloja, voidakseen varmistaa oiretilojen poistoa,

jatkoa ajattelen

elämäntilanteen pitää muuttua

kun DI (-) = Stpk:n aiheuttajana on sama aiheuttajan koodi,

kuin henkilön oiretilan aiheuttajalla.

Mistä oiretilasta on kysymys, voi selvittää homeopaattisen haastattelun aikana.

Osa kirjallisista ja suullista viestintämme, unista, tunteistamme, toimintamallistamme ovat oiretilan oireita.

ja osa elimistömme viestintää, mistä oiretilasta on kyse.

Vierastekijänkoodi

saa elimistömme tehokkaimmin vähentää oireita,

kuitenkin tietyn potenssin asti.

Se että oireiden aiheuttajan materia on poistunut,

mutta sen informaatio jatkaa aiheuttamaan oireita, ei ole elimistöllemme vierasta.

Tällaista on elimistössämme esim. virheellisen geenin kohdalla.

Vaikka geenivirheen aiheuttaja, joka voi olla myrkytys tai infektio esim. Tuberkuloosi.

silloin materiatasolla infektiota tai myrkkyä ei enää, virheellisen geenien periytyneen lapsen elimistössä,

mutta geenivirheellä oireiden aiheuttaminen jatkuu.

ja tieto aiheuttajasta on elimistössä jäljellä,

mutta ei aiheuttajan materiana, vaan sen informaationa -aiheuttajan koodin oiretilana.

Ja mistä aiheuttajan koodista on kysymys, tulee esille henkilön käyttäytymisestä,

hänen mentaalisista ja emotionaalisista oireista,

- silloin kun virheellinen geeni on aktiivisena. 

Erona homeopaattisen valmisteen sisältämään DI (-), geenivirhe on elimistön vakio,

sen DI (0)

silloin kun valmiste on oikea, oireiden vähenemisen tehokkuus

voi olla

todentavissa välittömästi kroonisten oiretilojen kohdalla!

(+, -ja 0)  ovat Materian muutoskoodit

DI = sairauden aikaansaamien tapahtumien tallenteiden informaatio Disease information,

Akuuttien sairauksien DI (+), jossa (+) on  kasvua.

DI (0) = on kroonisten sairauksien

Krooniset sairaudet ovat koodissa DI (0), jossa (0) on muuttumattomuuden koodi, elimistömme vakion koodi.

DI (-) sairaus, johon olemme saaneet rokotteen tai josta olemme parantuneet.

Elimistömme puolustuksen sairauden kohtelu on sidoksessa

Sairauden mukaiseen koodiin:

DI (+) = Akuuttien sairauksien ->

ohjaa elimistömme puolustusta

Hoitaa näitä sairauksia pitkittämishoidon kautta,

siis hitaasti, oireita “kypsyttäen”, pitkittämällä sairauden torjumista.

DI (+), jossa (+) on sairausmaterian kasvukoodi ->

johtaa siihen että

elimistömme puolustus osittain suojaa sairautta,

sairauden tehokkaan torjumisen sijaan.

Ja DI (0) (krooninen parantumaton sairaus) -> koodi (0) johtaa siihen että

Elimistön puolustus suojaa sairautta, siis se

ei torju sitä ollenkaan (krooniset sairaudet)

koodi (0) on myös elimistömme vakion koodi,

tämä koodi tekee sairaudesta parantumattoman, koska elimistömme puolustuksen on suojattava elimistömme.

Elimistömme kuitenkin kohtelee eri tavoin sairautta

josta olemme parantuneet aikaisemmin tai sitä vastaan saaneet rokotteen.

DI (-) on sellaisen sairauden mukainen, jota vastaan olemme saaneet rokotteen tai parantuneet aikaisemmin.

Ja syöttämällä DI (-) = Stpk

kroonisen tai akuutin oiretilaan yhteyteen

oikeana ajankohtana,

elimistömme  muuttaa oiretilan kohtelua välittömästi

ja alkaa vähentää oiretilan oireita,

oiretilan poistoa kohti,

näiden oireiden suojaamisen tai osittaisen suojaamisen sijaan.

mikä on todentavissa

tutkimuksissa helpommin kroonisten sairauksien kohdalla.

Sillä akuuttien sairauksien eteneminen voi olla suhteellisen aggressiivista, useita tulehtuneita kerroksia yhtä aika.

Kroonisten sairauksien kohdalla tilanne on yleensä rauhallisempi.

lisätietoa kirjastani.

Oikean valmisteen määrittelemisen tarvitaan lisäksi homeopaattista n. 4,5 v. kestävää koulusta.

Hahnemann on kehittänyt homeopatian yli 200 vuottaa sitten

ja yli 200 v. ajalta on kertynyt  runsaasti todisteita

homeopatian korkeasta tehokkuudesta

mm. kroonisten ja parantumattomien sairauksien hoidossa, siitä että

ihmisiä on päässyt kroonisista ja parantumattomista sairauksista eroon

----------------------------------------------------------------------------------------------

Elimistössämme on olemassa mekanismi

 joka kykenee

torjumaan sairauksia ilman vasta-aineita

Kaikki ihmiset eivät sairastu HIV:hen suojaamattoman yhdynnän jälkeen. 

Juuri niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät sairastu, vasta-aineet testit pysyvät negatiivisena.

Vasta-aineita siis löydy ainoastaan niiden ihmisten verestä, jotka ovat HIV-tartunnan saaneet.

Tämä tarkoittaa, että niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät ole sairastuneet HIV:hen, jokin muu mekanismi kuin HIV:n vasta-aineet on torjunut HIV:n.

Meissä on siis olemassa jokin mekanismi, joka kykenee torjumaan sairauksia ilman vasta-aineita.

Vasta-aineita sairauden torjumiseksi emme siis aina tarvitse,

elimistössä on olemassa mekanismi, joka pystyy torjumaan sairauksia ilman vasta-aineita.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavaksi tuon esille näkemykseni siitä, minkä takia ihmiskunnalla ei ole vastustuskykyä esim. Ebolaan.

DNA on tieto- ja muistivarasto ja sisältää aikaisempien sukupolvien muistia,

 jotka ovat samalla toimintaohjeita ja tietoja, vielä esi-isien ajoilta siitä,

miten elimistön toimintamekanismien kuuluu toimia.

Koska perimässämme ei ole tietoja Ebolan tai jostain muusta sille ennestään tuntemattomasta sairaudesta muodostetusta Stpk:sta,

elimistömme ei tiedä miten sen pitää kohdella sairautta.

kuuluuko se elimistömme vakioon, sillä elimistömme puolustuksen on suojattava elimistöämme.

Vakavien sairauksien hoidosta, sekä niiden aikaansaamista

oiretilojen kerroksellisuuksista myöhemmin.

ELIMISTÖSSÄMME ON OHJELMOINTIVIRHE,

jota virukset ja bakteerit käyttävät hyväksi (josta tarkemmin kirjastani)

Mutta Syöttämällä Stpk, varsinkin potenssin c 12 jälkeen,

jossa ei ole yhtäkään molekyylia aiheuttajasta jäljellä

siis jossa aiheuttajan materia on siirtynyt materiatasosta informaatiotasolle (vierastekijänkoodi)

tiedotetaan elimistöllemme että oiretilan

aiheuttaja on vierastekijä, siis että se ei kuulu elimistömme suojelupiiriin.

Vierastekijänkoodilla -> ohjataan elimistömme puolustusta vähentämään oireita,

ettei niistä olisi jäljellä mitään materiaa, vaan ainoastaan informaatiota.

Ja elimistömme muuttaa oiretilan kohtelua välittömästi

se alkaa vähentää oiretilan oireita -> oiretilan poistoa kohti

näiden oireiden suojaamisen tai osittaisen suojaamisen sijaan.

Koska potenssin C 12 jälkeen ei pidä esiintyä enää yhtäkään molekyyliä lähtöaineetta,

tehdasvalmistetut nosodit potenssissa C 30 ovat varmasti turvallisia.

Mielestäni akuuttien sairauksien kohdalla paras teho on potenssilla c 30.

Homeopaattisen valmisteen sisältämien tietojen käynnistämä toiminta elimistössä

pohjautuu informaatiolakiin elimistössä,

informaation kykyyn käynnistää reaktioita meissä, vaikka sen informatiivinen sisältö ei ole materiaa.

ja suullisten viestien informaatio ei edes ole tallennettu mihinkään,

erona homeopaattisen valmisteen valmistusprosessin,

jonka tiedot on tallennettu valmistusprosessiin nesteeseen,

samalla periaatteella kuin ne tallentuvat elimistöömme. 

On tavallista että sairaus aikaansaa elimistössä oiretilojen kerroksellisuutta,

jota voidaan verrata sipuliin.

Osalla sairauksista ei ole muodostettua ihmisten perimässä ∑ STPK = ∑ DI (-).

∑ tarkoittaa oiretilojen kerroksellisuutta.

Yksi oiretila

sairauden aikaansaamasta oiretilan kerroksellisuudessa,

on aiheuttajan oma

joka Ebolan kohdalla on Ebola.

ja sen hoitoon tarvitaan homeopaattinen Ebolan nosodi.

Ja Arsenikin myrkytyksen kohdalla,  aiheuttajan oma oiretila on Arsenicum.

Pelkkä nosodi (sairaudesta) yleensä ei ole riittävä vakavan sairauden torjumiseksi

kuitenkin nosodi helpottaa tilannetta,

mutta elimistön on taisteltava loppuoiretiloista itse.

Voiko olla jonkin muun sairauden nosodin käytön tarvetta influenssan hoidossa?

Jos yskä on tosi paha, joidenkin influenssojen jälkitautina tai yhteydessä

ilmestyneeseen keuhkokuumeeseen esim. Tuberculinum tai Bacillinum.

Muistan erään influenssan kauden, kun lintuinfluenssa ilmeni kiinassa ja on mietitty lintuinfluenssan mahdollista leviämistä muualle maailmaa, lintujen muuton yhteydessä.

Silloin kevään aikana iski influenssa. Eräs äiti toi minulle tyttärensä hoitoon.

Lapsi oli hyvin kalpea eikä pystynyt liikkumaan.

Tyttö vain makasi liikkumatta sohvalla.

Mietin ensin Tuberculinum, keuhko-oireiden takia,

mutta sen tarkistuksesta reaktio ei ollut niin merkittävä, kunnes tajusin kokeilla Tuberculinum aviaire,

lintujen keuhkojen tuberkuloosista valmistettua valmistetta.

vedin valmistetta tytön nenän edessä.

Ihme tapahtui lähes saman tien, kalpeuden tilalle alkoi ilmestyä väriä,

tyttö alkoi liikkumaan.

( tietoa Aistien osallistumisesta oireinformatiivisissa viestinnässä ks. kirjassani)

Saman tarkistamismenetelmän käytin mm. tajunsa menettäneen lapsen hoidossa vuosia aiemmin.

   Silloin tajunsa menettäneen  lapsen nenän edessä vedin Carbo vegetabilis.

Tajunsa menettänyt, liikkumaton ja kalpea lapsi heräsi saman tien ja huom.

veri alkoi kiertää kehossaan)

-Näin välittömästi käynnistyy oireiden vähentäminen käytännössä, oikean valmisteen vaikutuksesta) 

Tuberculinum aviaire -Influenssaan liittyen:

Myös tytön veli on ollut huonossa kunnossa.

 Koko perhe hoidettiin silloin Tuberculinum aviairella ja kaikki ovat parantuneet kuulemma hyvin nopeasti.

Komplementtivalmisteena silloin suosittelin Tuberculinumia,

lasten pahan yskän takia. 

Jäin miettimään silloin, oliko Lintuinfluenssa

valmistettu laboratoriossa lintujen keuhkojen tuberkuloosista?

----------------------------------------------------------------------------------

Sairaus saa aikaan oiretilojen kerroksellisuutta.

Jos meidän esi-isiämme olisivat sairastuneet esim. Ebolaan ja parantuneet,

meille olisi voinut perittyä

Ebolan oiretilojen kerroksellisuutta koskeva tieto ∑DI (-) = ∑STPK

Jokin sairaus, ihmiskunnalle voi olla uusi,

silloin kuin esi-isiämme eivät ole parantuneet tästä sairaudesta.

ja tästä syystä meidän perimästämme, puuttuu tätä sairautta koskeva tietoa.

ja jos jokin sairaus ei ole tuttu elimistöllemme, niin kuin valtaosalle

ei ole tuttu Ebola, Aids jne,

niin osa näiden sairauksien muodostamista muistakin oiretiloista

voi olla sairastuneille täysin vieraita.

Ja juuri sen takia on tärkeä laajentaa homeopaattisten valmisteiden valikoima. 

Mitkä oiretilat kuuluvat Ebolan oiretilojen kerroksellisuuteen/

ja niiden hoitoon stpk- kaavoja?

Ebola-nosodin ja Phosphorus- mineraalin lisäksi -

vaikka itse en ole haastattelut sairastuneita, niin joidenkin homeopaattien ehdotusten mukaan voi kuulua

Crotalus Horridus- käärmeestä

ja kuusi silmäisestä hämähäkistä Sicarus Spider - valmistettuja homeopaattisia valmisteita.

Käärmeistä valmistettuja valmisteita käytetään mm. verenkiertohäiriöihin,

ja hämähäkeistä mm. kuolioiden hoitoon ->

Sairauksilla on eri vaiheita.

Ebola on aggressiivinen sairaus.

Ebolan DI ihmiskunnalle on vierasta,

mutta osalle esi-isillemme AIDS-oireinformaatio voi olla tuttu.

sillä pieni osa ihmisistä ei sairastu HIV:hen,

jopa suojaamattoman yhdynnän seurauksena HIV-positiivisen kanssa.

AIDS-oireinformaatiota = oiretila on ennestään ihmiskunnalle tuttu,

se on inkvisition, orjuuden, kansanmurhien, keskitysleirien ja myös seksiorjuuden ihmisille aikaansaamien

kärsimysten oireinformaatiota.

Olen hoitanut henkilöitä, jotka ovat olleet AIDS-oiretilassa

 ja heidän oireita on saatu vähennettyä,

sillä että AIDS-oiretila on muutettu oireettomaksi homeopaattisella AIDS-nosodilla

siis AIDS oiretila on kuorittu pois

oiretilojen kerroksellisuudesta.

heidän AIDS-oiretila ei kuitenkaan ollut sukupuolikontaktin

kautta hankittu ja heillä muutenkaan ei ollut mitään tekemistä HIV:n kanssa.

 Ja yksi hoidettavista henkilöistä on kertonut, ettei ole edes koskaan sairastunut HIV:hen,

vaikka noin 2 vuoden ajan on harrastunut suojaamatonta yhdyntää HIV-positiivisen kanssa.

( huom. henkilö ei saanut homeopaatista hoitoa silloin, vaan vasta vuosia myöhemmin).

Tämä henkilö kuitenkin oli Aids –oiretilassa,

joka oli hänen

järkyttävien lapsuuden kokemusten/ vanhempien toistuvan fyysisen väkivallan aikaansaama.

Mietin jälkeenpäin, miksi tämä henkilö ei ole sairastunut HIV:hen:

että lapsuuden järkyttävät kokemukset ovat saaneet hänessä AIDS-oiretilan komplementtioiretiloineen.

Usein toistuvien kärsimysten kautta oiretilojen kerroksellisuus

∑DI on vakiintunut/= muuttunut krooniseksi.

Tätä oiretilojen kerroksellisuutta vastaan, joka koostuu AIDS-oiretilasta sekä sen komplementtioiretiloista,

elimistö on muodostanut puolustustilojen kerroksellisuuden.

Ja näiden oiretilojen (∑DI) krooniseksi muuttumisen takia myös puolustustilojen kerroksellisuus on ollut kroonisesti ylläpidettynä.

Haastattelun aikana tämä henkilö on kertonut omasta lapsuudesta näin: “Vanhempani ovat olleet hyvin väkivaltaisia. Ilman mitään syytä minua saatettiin milloin vain pahoinpidellä vereslihalle asti. Koskaan en saanut olla turvassa. Elämäni on ollut jatkuvaa kuolemanpaniikkia”.

Valmisteen valinta oli vaikea ja mietin:

Henkilön lapsuuden jälkeen järkyttyvä kokemus on jatkunut,

koska henkilö on asunut HIV-positiivisen kanssa ja on harrastunut suojamaatonta yhdyntää näiden vuosien ajan, tietäen minkälaiset seuraukset tästä voi koitua.

Ajattelin, miten hänen elimistönsä solut reagoivat jatkuviin HIV-hyökkäyksiin?

   - Solut eivät ole saaneet olla turvassa, vaan joutuvat olemaan jatkuvassa paniikissa/ kuolemanpaniikissa

Kuvitellaan nyt, miten solut käyttäytyvät HIV-hyökkäyksessä ja minkälaisia niiden kokemukset voivat olla,

olettaen että solu voi ajatella,

sillä hermosto välittää solujen toimintainformaatiota ihmisen aivoihin

ja muuttaa sitä ihmisen ajatuksiksi, tunteiksi ja käyttäytymisiksi,

silloin ihmisten ajatuksista, päätöksistä, tunteista, käyttäytymisestä

tulee esille soluntilanneinformaatiota.

(tietoja aistien osallistumisesta oireinformatiivisessa viestinnässä, kirjastani)

AIDS-informaatiota on ollut henkilön mentaalisella, emotionaalisella ja fyysisellä tasolla.

Henkilö on saanut sitä myös yhdynnän mukaan.

Henkilö tuli hoidolleni hakemaan apua lopulliseen burnoutiin.

Tässäkin on vielä yksi avainsana: lopullinen. Hänellä on ollut muitakin oireita ja yksi niistä on viitannut tilan vakavuuteen.

Seuranatahaastattelussa henkilö sanoi että Aids-nosodin ottamisen jälkeen burnoutia ei enää ole ollut,

sitä ei enää ole ollenkaan.

Ehkä tämä lopullinen burnout kuvaa myös hänen solujansa lopullista burnoutia.

Aids-nosodin vaikutuksesta oiretila on poistettu.

Oireiden informaatio teoriani mukaan on oireiden hoitoa ohjaavaa informaatiota,

joka ohjaa ihmisen soluja käyttäytymään DI:n aiheuttajan koodin mukaisesti ja samalla ihmistä,

koska ihminen koostuu soluista.

Mutta vaikka pieni osa ihmisistä ei sairastu HIV:hen.

tästä huolimatta heille voi kehittyä AIDS-oireinformaation mukaisia fyysisiä oireita,

koska DI:lla koodissa (0 ja +)

on kyky johtaa saman oireinformaation mukaisiin fyysisiin oireisiin.

AIDS-DI koodissa (+ tai 0) on tyypillistä johtaa vastustuskyvyn romahtamiseen

ja muihin oireisiin, jotka kuuluvat Aids:iin, Hiv:hen kuten esim.

Neurologisiin sairauksiin, kasvaimiin ja ajan myötä syöpään yms,

vaikka HIV:ta ihmisellä materiatasolla ei ole.

Ja näistä syistä kroonisia oiretiloja kannattaa hoitaa homeopaattisilla valmisteilla DI (-),

sairauden toiminta- ja poistokaavoilla

ja samalla hoitaa heidän oiretilojen kerroksellisuutta.

Ohjaamalla elimistön puolustusta oiretilojen  poistoa kohti.

hoidossa onnistumisen edellytyksiä ks. teoriassani.

Järkyttävien henkisten kärsimysten lisäksi

AIDS- oiretila on myös vakavan sairauden aikaansaama,

kuten esim. säteilyn, pahan myrkytyksen tai syövän.

(Aids ja Carcinosinum ovat komplementtioiretiloja).

Aids-oiretila voi olla vakavan sairauden muodostama,

ennen ihmisen kuolema,

 ( huom. silloinkaan hiv:ta ei ole materiatasolla)

jossa sairauden vakavuuden kautta ihmisen vastustuskyky romahtaa.

Ei kannata kuitenkaan yrittää suojautua Aids-nosodin avulla tartunnasta:

sillä yksinään sairauden nosodi ei ole riittävä.

Sairaus muodostaa elimistössä oiretilojen kerroksellisuutta

ja ovat ne muut koukut

 joilla virukset ja bakteerit pyrkivä takertua elimistöömme.

jopa pelkän influenssan nosodi ei ole yksinään riittävä, vakavan influenssan torjumiseksi. 

ja hiv:n aikaansaama kerroksellisuus voi olla lian suuri hoidettavaksi.

ja lisäksi kaikkia valmisteita Hiv:n aikaansaamaan oiretilojen kerroksellisuuteen

ei edes ole homeopaattisten valmisteiden valikoimassa.

Flunssan aikaansaamasta

oiretilojen kerroksellisuudesta esimerkki:

1.Ensin ihminen aivastaa, kylmästä ilmasta ja nenä vuotaa - Silica oiretila/ mineraali.

2. Sitten kuiva yskä, joka kutiaa voimakkaasti kurkkua esim. Spongia

3. sitten limainen yskä Antimonium tartaricum

4. Sitten nenä menee tukkoon - Sticta

5.Lihassärkyä influenssan aikana ja muiden virusten aikana Eupathorium Perforiatum.

Jokainen influenssa kuitenkin eroaa toisistaan

joten eri influenssaepidemioiden hoitoon, voidaan tarvita eri valmisteita.

Yhdistelmävalmisteiden valinta helpottaa se että saman epidemian aikana, ihmisten oireet ovat yleensä samoja, ennen kuin virus on ehtinyt mutatoitua.

Mutta kroonisen sairauden hoitoon valmisteen valinta ei tapahdu lääketieteellinen diagnoosin mukaisesti, vaan ihmisten yksilöllisten oireiden mukaisesti.

Joten  samaa lääketittelistä diagnoosia omaavat ihmiset voivat tarvita hoitoonsa eri valmisteet.

Erona rokotteisiin homeopaattinen rokote, Stpk antaa mahdollisuus

hoitaa myös kroonisia, mukaan lukien perinnöllisiä sairauksia.

OIRETILAN AIHEUTTAJAN KOODI

Jokaisella sairauden aiheuttajalla

elimistömme informatiivisella tasolla, Dna:lla on oma koodi, DI:n/=

oiretilan aiheuttajan koodi. Mikä koodi on kyseessä määräytyy sairauden käyttämisellä:

Kasvioiretilat:

KASVIKOODI =

kuvaa sairauden kasvua, leviämistä

sillä kasvu ja leviäminen on kasveille ominaisia.

esim. syövässä, etäpesäkkeissä, psoriasiksessa, endometrioosissa

on kasvua ja leviämistä,

joiden vähentämiseksi tarvitaan

henkilön yksilöllisten oireiden mukaisesti valittuja, myös

kasveista valmistettuja homeopaattisia valmisteita. 

Oiretilan aiheuttajan Kasvikoodi sisältää sen kasvin ominaisuuksia, erityispirteitä, jonka niminen oiretila on. 

Kasveja on erilaisia, niin kuin sairauden käyttäytymisiäkin

ja niin kuin ihmisten käyttäytymismalleja.

Esim. Thuja – oiretilan oireisiin kuuluu osittain rumaa kasvua,

jota on esim. syylien ja endometrioosin kasvussa. 

ja henkilölle Thuja-oiretilassa on tyypillistä

 tuntea vartalonsa rumaksi ja hänellä on huono itsetunto.  

Kasvioiretilojen oireiden paheneminen on varsinkin keväällä ja kesällä.

MINERAALIKOODI

kuvaa aiheuttajan yrittämistä takertua elimistöön.

muuttua elimistömme vakioksi, pysyvyydeksi.

Eläinoiretilat:

ELÄINKOODI

yleensä kuvaa sairauden aggressiivisuutta.

Osa eläinkodeista, varsinkin Merieläinten, on yhteydessä sukupuolihormoneihin. 

Eläinoiretila voi pulpahtaa esille esim. vaihdevuosien aikana.

Ja on aika yleistä että Carcinosinum (syövän) = oiretilan jälkeen, on eläinoiretila.

Syöpä ei tunne rajoja, niin eläinpuolustustila voidaan olettaa olevan elimistön puolustuksen määräämää = reviirin puolustamiseksi.

Ihmiset eläinoiretilassa, puhuvatkin yleensä reviirin puolustamisesta.   

Sairauden oiretila:

SAIRAUDEN KOODI

varsinkin vakava sairaus ei tunne rajoja,

mikä on sairauskoodin informaatiota, oireinformaationa.

Se että sairaus ei tunne rajoja on kaikille vakaville sairauksille tyypillistä.

Oiretila koostuu fyysistä, mentaalisista, emotionaalista oireista

sekä oireista henkilön käyttäytymisen tasolla.

ja kaikki oiretilan oireet ovat saman aiheuttajan koodin mukaisia.

Jokaisella sairaudella on omat aiheensa.

Sairaus ei ole elimistössä yksin.

Sairaus aktivoi elimistön puolustusta. Sairaustila -> Puolustustila. 

Kun sairaus on omalla tavalla ”väkivaltainen”,

myös solujen, elimistön puolustuksen pitää olla vastaavasti samalla tavallaan väkivaltainen

selvittääkseen juuri kyseisen tyyppisestä sairauden hyökkäyksestä.

Osa sairauksista käyttäytymisellään ovat tietyntyyppisesti ”väkivaltaisia”

niin kuin ihminenkin näiden oiretiloissa.

Esimerkiksi voimakkaasti oireilevassa

Tuberkuloosin = Tuberculinum-oiretilassa olevaa ihminen ei pysty kontrolloimaan väkivaltaista, ilkivaltaista käyttäytymistään.

Tämä kontrolloimattomuus voi johtaa vankilakierteeseen.

Tuberculinum oiretilassa olevalle mm. lapsille ja murrosikäisille nuorille

voi olla tyypillistä

muiden pahoinpitelyjä, hakkaamista, työntämistä, lyömistä, kivien heittämistä toisten päälle.

Tien yli juoksemista, ajattelematta että voisi itse joutua auton yliajamaksi.

Siis ei rajoja, ei hallintaa, ei kontrollia.

Ihminen ei pysty kontrolloimaan omaa toimintaansa ollessaan nosodin oiretilassa.

Ihmishistorian aikana ovat riehuneet monenlaisia epidemioita,

jotka ovat aikaansaaneet geenivirheitä.

Näiden geenivirheiden aiheuttamien oiretilojen oireista, tänäkin päivänä, tulee esille aiheuttajansa koodin informaatiota. Joka esim. Tuberkuloosin kohdalla on Tuberculinum oireinformaatiota.

Oireiden informaation aihe

henkilön mentaalisella, emotionaalisella ja fyysisellä tasolla on sama.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tämäkin periaate auttaa valmisteiden hahmottamisessa.

Esimerkiksi henkilö Variolinum = (Isorokon) oiretilassa tuntee itsensä Rumaksi.

Ja Carcinosinum = syövän oiretilassa

Kuvassa on mukana sekä henkilön lahjakkuuden että hänen fyysisten oireiden kasvua ja leviämistä ylirajojen.

Henkilö omassa työteossakin ei välttämättä tunne rajoja, hän vaatii itseltään aivan liikaa.

Samankaltaisuutta on myös fyysisellä tasolla:

Syövällä on kyky asettaa elimistö sellaiseen tilaan, että elimistön puolustus

 ( niin kuin elimistömme solutkin)

joutuu olemaan koko ajan ylikierroksella ja ylittämään kaiken kohtuullisuuden rajoja selvittääkseen syövästä.

Kasvua yli rajojen ei ole ainoastaan syövällä,

Sitä voi olla esim.

Endometrioosissa ja psoriasiksella.

näiden sairauksien kohdalla, kyse ei ole syövän materiasta,

vaan syövän, aiheuttajan koodin oiretilasta.

Esim. Isorokkokin ei ole ainoa joka voi jättää arpia iholle.

Joidenkin sairauksien tai myrkytysten tai jopa tapaturmien jättämät

muutokset iholle voivat muistuttaa Isorokon jättämiä arpia.

Tällöin kyse ei ole aiheuttajan materiasta, vaan aiheuttajan koodin oiretilasta, jossa

sairaus, tämän oiretilan kohdalla käyttäytyy isorokon tavoin,

vaikka oiretilan aiheuttajan materia on eri.

Sairaudella on kyky jättää tietyntyyppisiä muutoksia elimistössä,

mikä on osa sairauskoodin informaatiota  (oireinformaatiota).

Tämäkin periaatteen ymmärtäminen auttaa valmisteiden hahmottamisessa.

Esim. Isorokko-oiretilan/ oireinformaation aiheisiin kuuluu rumuutta ja arpia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoitoesimerkki: n. 15 v. tytölle ilmestyivät

Isorokon näköisiä muutoksia kasvoille.

Tyttö väittää että on saanut niitä influenssan kautta.

Hän sanoi että hänen perheen jäsenet ovat saaneet myös ihottuman iholle, influenssan yhteydessä,

mutta heidän iho-oireitaan ovat parantuneet.  Tyttö itki, ja sanoi että hänen

Rumia muutoksia  ovat voimistuneet rajusti DI (+)

ja niin että hän joutui juoksemaan minun luo kadulla suljetuin kasvoin.

Tyttö itki ja muutokset kutiavat. Niitä kasvojen lisäksi oli vielä jaloissa ja muualla keholla.

Hän kutitti niitä ja itki lakkaamatta.

Katsoin muutoksia tarkemmin ja järkytyin, ne muistuttivatkin Isorokon arpia.

Oireiden samankaltaisuuden perusteella suosittelin

Variolinum-nosodi sekä Urtica, (nokkonen) että Ruusu (kasvi)- homeopaattisia valmisteita.

Hoito auttoi ja arpimaiset muutokset häipyvät.

Mietin että auttoi se että tyttö ehti tulla ajoissa,

ennen kuin arvet ehtivät vakiintua,

kun elimistön puolustuskyky oli vielä hyvässä taisteluvauhdissa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Variolinum oiretila voi olla myös

elämäntilanteen muodostama, esim. henkisellä väkivallalla, nöyrryttämisellä

niin kuin Carcinosinumkin.

Ja niilläkin, niin kuin kaikilla muillakin oiretiloilla,

on kyky koodissa  DI (+) sairastumisen tai DI (0) vakiintuneena

johtaa saman aiheuttajan koodin mukaisiin fyysisiin oireisiin, rakenteellisiin muutoksiin, 

jotka Carcinosinum-oiretilan kohdalla yhtenä vaihtoehtona on syöpä.

ja Variolinum-oiretilan kohdalla ovat Isorokon tyyppisiä arpia, arpimaisia muutoksia.

Teoriani näkökulmasta tätä tilannetta voi ymmärtää, esim. 

Dna:n tytärsolujen kopiointivirheiden

muodostamisella, jossa elämäntilannetta vastaava koodi DI ( + tai 0)

johtaa saman oiretilan/ = aiheuttajan koodin mukaisiin fyysisiin oireisiin

sillä geenien ja sairauksien välinen yhteys on yleisessä tiedossa

DI (+) + DI (-) => 0

Teoriani näkökulman mukainen Dna:n tytärsolujen kopiointivirheiden muodostamisprosessi on kirjassani esitettynä.

---------------------------------------------------------------------

Homeopaattinen hoito ei ole kirurgiaa;

joten pitää olla realistinen, mitä sairauden toiminta- ja poistokaavalla syöttämisellä elimistöön voi saavuttaa.

On ihan selvä että luukasvaimet, suuret kasvaimet eivät poistu.

On eri juttu sellaisia muutoksia, kuten syyliä, joitakin pieniä kasvaimia, varsinkin juuri tulleita,

joista on realistista, elimistön oman puolustuksen aktivoimisella päästä eroon.

sekä elimistön puolustuksen suuntautumisella oiretilan poistoon. Sen takia hoito kannattaa aloittaa,

ennen kuin rakenteelliset muutokset ovat ehtineet muodostua tai pahentua.

sillä esim. kroonisten oiretilojen kohdalla viestintä

mentaalisten ja emotionaalisten oireiden kautta,

mistä oiretilan aiheuttajan koodista on kysymys, on esillä jo ennen kuin fyysiset oireet ovat ilmaantuneet.

Oikean valmisteen vaikutuksesta ohjataan elimistön puolustusta vähentämään oireitaan oireita,

niiden suojaamisen sijaan.

Hoito kuitenkin kannattaa aloittaa ajoissa,

ennen kuin rakenteelliset muutokset ovat päässyt muodostumaan tai vakiintumaan tai pahentumaan

siis niin pian kuin on mahdollista.

---------------------------------------------------

Virukset ja bakteerit sisältävät geenejä.

Ovatko virusten ja bakteerien geenit ne takertumiskoukut,

joiden avulla virukset tai bakteerit yrittävät takertua elimistöömme?

muodostaen omia sairaalloisia ”alkioita” - liittymisiensä solujemme kanssa yhteen kautta,

ja voiko eri geenien takertumisten seuraamuksena muodostua -> eri kerroksia?

(Susan Aldridge kirjassa Elämän lanka. geenitekniikan tarina kertoo että

”Viruksen Iskemisen seurauksena eläinsoluun muodostuu uusi Geeniyhdistelmä”

   ja tästä syystä tapahtumaa sanotaankin eräänlaiseksi seksiksi.

Mikrobien alkukantaista seksiä on arvioitu tapahtuneen hyvin varhaisesta evoluution vaiheesta alkaen”)

Lana Kortie:

Virusten, bakteerien geenien

aikaansaamien Oiretilojen kautta ( esim. influenssan eri kerroksia)

voidaan ymmärtää

elimistömme kyky lukea geenejä -koodeina

sekä ymmärtää

miten voi olla mahdollista että Oiretilan Aiheuttajalla voi olla Koodi

elimistömme informatiivisella tasolla.

DI:n määritelmästä:

Sairauden aiheuttaja tulee elimistöömme,

liittyy solujamme kanssa yhteen,

mikä johtaa sairaalloisiin muutoksiin soluissamme, tietyntyyppisiin vaurioihin

jotka täyttyvät aiheuttajan materialla,

tai informaatiolla.

DI on virusten, bakteerien homeen, myrkyn tai muiden aiheuttajien aikaansaama. 

DI: myrkytyksen kohdalla:

Arsenikki –myrkky liittyy solujemme kanssa yhteen

ja aikaansaa niissä, sairaalloisia muutoksia ->

jotka täyttyvät sairauden aiheuttajan materialla.

DI: Elämäntilanteen:

(informaation) aikaansaamat ihmisissä kärsimykset, ovat

Informatiivisen aiheuttajan

aikaansaamia -> oireita elimistössä

ja näiden kärsimysten, oireiden aiheuttajana on informaatio ja

ja mistä oiretilan aiheuttajan koodista on kysymys

voi selvittää homeopaattisen haastattelun kautta. 

kun hoidettava henkilö kertoo kärsimyksistään. 

muuntamalla ihmisen kärsimysten aiheita sairauksien, eläinten tai mineraalien aiheiksi.

Jokaisella sairaudella on omat aiheensa, niin kuin jokaisella kasvilla ja eläimillä. 

Jokaisella mineraaleilla on omat aiheensa

esimerkiksi

Natrum on Masennus

ja Chlor = Muriaticum välittäminen.

Jos henkilö sanoo sairastuneensa masennukseen

sen jälkeen kun isä tai äiti kuoli tai jätti perheensä.

Henkilöllä on masennus hoivan ihmisen puutteesta

= Natrum Muriaticum

Näin homeopaatti aiheiden mukaisesti voi valita henkilölle valmisteen,

Kääntämällä elämäntilanteen kärsimykset esim. mineraalien aiheiksi.

näin siis masennustyypit voi luokitella osuvasti masennusten aiheiden mukaisesti,

samoin tavoin kuin itsemurhatyypitkin.

Itsemurhaan taipuvaisten mineraali on Aurum (kulta)

Mutta Aurum suoloissa, kullan lisäksi on toinenkin mineraali

esim. Chlor, Sulphur, Arsenicum jne.

ja niilläkin on omia aiheita.

Esimeriksi itsemurhaan taipuvaisuutta  hoitoalan ihmisillä

Aurum + Chlor = Aurum Muriaticum.

Aurum-oiretilaan kuuluu myös sydänoireita tai rinnan oireita tai munasarjojen oireita. 

Oliko masennuksen, itsemurhan luokitus onnistunut vai ei

-selviää aiheiden mukaisetta homeopaattisen valmisteen vaikutuksesta.

Jos kerros on saatu kuorittua oiretilojen kerroksellisuudesta pois,

 valmisteen valinta = oiretilan selvitys on onnistunut.  

Ja elimistömme osaa näitä mineraali-koodeja lukea

ja vähentää ihmisissä juuri sen oiretilan oireet

 jonka aiheuttajalla on sama  koodi, kuin

homeopaattisen valmisteen sisältämällä DI(-) 

Kun valmiste on OIKEA: ∑DI – 1DI

kerros saadaan kuorittua oiretilojen kerroksellisuudesta.

On yleistä, että hoidetut oireet (hoidettujen oiretilojen kohdalla)=

Hoidetut oiretilat eivät tule takaisin hoidon jälkeen

Arsenicum – kuvaa ahdistuneisuutta, Barium jälkeenjääneisyyttä, Carbonicum – isää tai yhteiskuntaa, Silica - kotia ja kykenemättömyyttä

Jokaisella mineraalilla on omat aiheensa

sairauden aiheuttajana,

mutta miksi ei muutenkaan,

Dna:mme asioiden käsittämiskoodeina?

Mineraalien lisäksi myös sairauksilla ( ks. yllä) ,

kasveilla, eläimillä ja väreillä on omat aihensa, niin kuin kaikilla muillakin mitä on olemassa.

Jokaisella mineraalilla on oma aiheensa,

joita homeopaatti Jan Scholten on huomannut olevan mineraalin

sijainnin Mendeleevin alkuaineiden taulukossa mukaista.

Olemme osa tätä maailmaa

samalla tavalla kuin maailma on osa meitä.

-----------------------------------------------

Aineen ei tarvitse olla myrkyllinen, saadakseen oireita.

mikä tahansa jopa terveellinenkin aine, ärsytysmuodossa,  

esimerkiksi aineen liallisuuden tai toistuvan voimakkaan hieromisen kautta ihomme läpi.

voi muuttua elimistössämme oiretilan aiheuttajaksi.

Mitä tahansa mitä on olemassa, jopa terveellinenkin aine, voi muuttua joskus oireiden aiheuttajaksi.

Miten voidaan tuntea aineen informaatiota DI:n aiheuttajan koodina?

-    Valmistamalla aineesta homeopaattinen valmiste  ja tekemällä lääkeainekokeiluja.

Tällöin valmisteen sisältämä DI

yleensä siirtyy henkilön reaaliseksi oireiden informaatioksi,

= saman aiheuttajan koodin informatiiviseksi oiretilaksi.

Tämän DI:n kyvyn pohjalta

on laadittu lääkeainekuvia yli 200 vuoden ajalta.

Mutta tärkeä osa lääkeainekuvissa mainituissa oireista,

ovat ne oireet joita on saatu sairaissa ihmisissä vähentää. 

Siis vaikka kehittämäni teoriani on tuonut esille sairauden toiminta- ja poistokaavan vasta v. 2007,

(valmiste on sisältynyt teoriani esille tuoman sairauden toiminta ja poistokaavan ennenkin)

UUSIA OIRETILOJEN

AIHEUTTAJAN KOODEJA VOI LUODA:

voi yhdistää vaikka eri mineraaleja ja saada uudenlaisen yhdistelmän,

sellaisen DI:n aiheuttajan koodin, jota ennen ei ole esiintynyt tällaisenaan luonnossa.

Uusia DI:n aiheuttajan koodeja voi luoda yhtenä vaihtoehtona kemian teollisuuden uutuudesta tai

uudesta ja terveellisestä koululääketieteen lääkkeestä jne.

jotka uutuutensa takia ovat olleet valtaosalle ihmisten elimistöille tuntemattomia.

Ja valmisteen valmistamisen kautta, muodostuu uusi DI:n aiheuttajan koodi.

Mutta vaikka nämä uutuudet ovat olleet ihmisten elimistöille tuntemattomia,

elimistömme pystyy niitä lukemaan ja viestittää niiden mukaista oireinformaatiota ihmisten reaalitasolle.

Sellaistenkin oiretilojen aiheuttajan koodien, jotka ennen ovat olleet ihmisten elimistöille tuntemattomia.  

Näiden valmisteiden lääkeainekokeilujen aikana

paljastuu elimistön kyky lukea aivan uusia koodeja ja viestittää niiden mukaista oireinformaatiota ihmisten reaalitasolle.

Tällöin ihmisille syntyy uuden DI:n aiheuttajan koodin (oireinformaation) mukaisia ajatuksia, tunteita ja käyttämisen piirteitä, jotka ovat olleet ennen heille tuntemattomia.

ja elimistömme osaa niitä

koodeja lukea ja viestittää niitä eteenpäin,

ihmisten viesteinä, ajatuksina, tunteina

sekä ihmisen sisälle että hänen ulkopuolelle, mistä aiheuttajan koodista on kysymys

ja elimistömme osaa toimia niiden koodien ohjaamana.

Ja jos ihminen jonkun

uuden sairauden tai myrkytyksen kautta on joutunut tähän saman uuden aineen oiretilaan,

niin vähentää sen oireita ihmisessä.

Myös uudenlaisen viruksen tai bakteerin mukaan,

   tulee elimistöön uuden sairauden oma koodi,

joka on ollut näille ihmisille ennestään tuntematon

ja elimistömme osaa sitäkin lukea oiretilan aiheuttajan koodina

ja viestittää sen oireinformaatiota eteenpäin.

Elimistömme/ Dna osaa siis käsittää jollain tavalla mistä aiheuttajan koodista on kyse

   jopa täysin vieraista sille aineesta,  

vaikka eri planeetalta otetusta

tai jopa laskea? -sille tutuista palikoista. 

Jopa atomien välisestä energiasta, musiikista, sähköstä

 jopa salaman iskusta, planeettojen vaikutuksesta, Dna:sta, Rna:sta jne. on valmistettu homeopaattisia valmisteita.  

Ja elimistömme pystyy niidenkin koodeja lukemaan oiretilojen aiheuttajan koodeina

mutta miksi ei muutenkaan?

MEISSÄ ON OLEMASSA TÄLLAINEN TIETOKONE, JOKA PYSTYY LUKEMAAN KAIKKIA

ml kaikkia eläinleija, ötököitä, kaikkia mineraaleja ja mineraalien yhdistelmiä,

kaikkia kasveja, kaikkia puita, kaasuja, arvokiviä, kiviä.

sekä käynnistämään toimintoja näiden koodien ohjaamana.

DI:n aiheuttajan koodeja voi siis olla yhtä paljon, kuin kaikkia mitä on olemassa.

KAIKKI MITÄ MAAILMASSA ON,

ON OHJELMOITU OLLA

OSA-  MEIDÄN ELIMISTÖMME KIELTÄ.

-------------------------------------------------------

Homeopaattisen valmisten valmistusprosessin aikana

siis muodostuu 2: tapahtumasarjainformaatiota

DI ja STPK

jossa jokaisella osalla siis sekä DI:lla että Stpk:lla

on kyky käynnistää elimistössämme informatiivisen sisältönsä mukaisia toimintoja

DI:lla on kyky siirtyä henkilön reaalitasolle, informatiiviseksi oiretilaksi.

Tämä DI:n kyky

sekä joitakin muita homeopaattisen valmisteen elimistössä käynnistämiä toimintoja

kertovat mahdollisuudesta

että solujemme lukevat tietoja sairaudesta, oireinformaatiosta Dna:n kautta

ja elimistömme käynnistää toimintoja Dna:n kautta ja että

Kipu käynnistyy

 ei sairauden fyysisyyden kautta, vaan  

sairauden aikaansaamien tapahtumien tallenteiden informaatiolla,

välittämisen Dna:han, kautta.

jonka vahvistukseksi voi pitää lääkeainekokeilujen tuloksia yli 200 vuoden ajalta,

joiden pohjalta on laadittu lääkeainekuvia

   (jotka teoriani mukaan ovat oiretiloja)  

Lääkeainekokeilujen aikana on ilmestynyt myös kipua. 

Ja ilmestyneen kivun luonne ja esiintymispaikka ja aika

 sekä kivun helpottamistekijät  ja voimistamistekijät (= modaliteetit)

ovat sidoksessa lääkeainekuvaan.

Siis vaikka sairautta materiatasolla ei ole, kipua joka on sidoksessa siihen oiretilaan, oiretilakohtaisesti ilmenee.

Ja kipu on voimakkaampi nimenomaan matalapotenssisten valmisteiden nauttimisesta.

Matalapotenssisten valmisteiden informaatio on lähempänä sairauden aikaansaamaan elimistössä toimintaan.

Ja Stpk:lla, joka on toinen osa homeopaattisen valmisteen sairauden toiminta ja poistokaavan tietoja.

on kyky johtaa saman aiheuttajan koodin oiretilan poistamiseen ihmisessä.

Homeopaattisen hoidon avulla, on saatu juuri samoja oiretiloja,

kuin minkä niminen valmiste on, oireettomaksi

tai on päästetty niistä oiretiloista eroon.

silloinkin kun ne olivat ihmisillä kroonisia

tai akuutteja.

DI (+) + DI (-) => 0

------------------------------------------------------------

Aiheuttajan koodin kyvystä ohjata ihmisten ajatuksia, tunteita, käyttäytymistä,

ja jopa pukeutumista.

Esim. Käärme-oiretila on sellainen oiretila, jonka aiheuttajalla on käärmeen koodi

mutta

koodi yksilöityy vielä käärmeen lajin mukaan,

kuten esim. Crotalus Horridus, Lachesis, Crotalus Cascavellus, Vipera Torva, jotka ovat samalla myös oiretilat.

Ja esim. käärmepureman yhteydessä ihmiset yleensä joutuvat sen käärmelajiin oiretilaan,

joka heitä on purrut.

Eri käärmelajien oiretilojen oireinformaatio on osittain erilainen

siis ihmisten ajatukset, pelot, käyttäytymispiirteet ja fyysisten oireiden informaatio ovat osittain erilaisia ja oiretilakohtaisia.

Tämä tarkoittaa että väärästä käärmelajista valmistettu valmiste ei auta riittävästi.

KÄÄRMEOIRETILAAN IHMINEN VOI JOUTUA MYÖS MYRKYTYKSEN TAI VAKAVAN INFEKTION

aikana mutta myös vaihdevuosien aikana.

ja saman nimisen käärmeen homeopaattisella valmisteella saa saman oiretilan oireettomaksi,

sen aiheuttajan materiasta riippumatta.

Käärmeenmyrkkyjen lisäksi myös tietty elämäntilanne voi muodostaa ihmisessä käärmeoiretilan,

kuten aggressiivinen vainoaminen…

OSA KÄÄRMELAJILLE TYYPILLISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ

siirtyy ihmiselle oiretilan kautta.

lajille tyypillinen käyttäminen on eläingeeneissä

ja ohjaa eläinten käyttäytymistä geeniensä kautta, syntymästä lähtien täysin automaattisesti .

Niin DI:n siirtymisellä Dna:han voidaan ymmärtää ihmisessä tapahtunut muutos,

juuri sen käärmelajin kohtaiseksi jonka oiretilassa hän on.

DI + HCI = DIHC –>

ohjaa ihmisen toimintoja, käyttäytymistä, hänen tunteitaan, ajatuksiaan, viestien informaatiota…

osittain myös käärmelajin mukaisesti, jonka aiheuttajan koodi, oiretilalla on. 

Ihminen silloinkin pysyy ihmisenä, niin kuin ennenkin, mutta hänelle käynnistyy uusia ajatuksia, tunteita, käyttäytymispiirteitä, jotka ovat DI:n aiheuttajan esim. Lachesis-koodin mukaisia.

Egyptin pyramidien kuvat jossa

osa on ihmistä ja osa on eläintä

 itse asiassa kuvailevat ihmisiä eri eläinten oiretiloissa.

-----------------------------------------------------------------------------------

ELÄMÄNTILANNE JA ARVOASEMA VOI MYÖS MUODOSTAA

ihmisessä aiheuttajan koodin oiretilan

Esimerkiksi Kleopatra on ollut Lac Lejon Siis leijonan maidon-oiretilassa.

Adolf Hitler oli Valkoisen värin -oiretilassa.

kun ihminen on esimerkiksi käärmeen oiretilassa ->

osa ihmisen oireiden informaatiota on käärmeen informaatiota

mikä tulee esille myös ihmisen vetovoimasta käärmekuvioihin.

Mutta käärme ei kuitenkaan ole ainoa, jolle käärmetyppiset kuviot on tyypillisiä,

ne ovat tyypillisiä myös kissaeläimille, leopardeille, osittain mehiläisille, kirahveille.

Vaikka lajille tyypillistä käyttäytymistä kuuluu vain eläimille,

teoriani ja hoitokäytännön kautta tullin siihen näkemykseen että lajille tyypillistä käyttämistä kuuluu myös kasveille, mineraaleille.

Esimerkiksi Natrum Muriaticum = suola, on varteenotettava anoreksian hoidossa.

Mineraaleihin kuuluu myös kaasuja, happoja, emäksiä, suoloja, arvometalleja, arvokiviä ja kiviä jne. 

Ja jokaisella mineraalilla on oma informaatio sekä

värin, raskauden, arvokkuuden, ulkonäön että käyttäytymisen suhteen.

ja osa tämän mineraalin informaatiosta

ominaisuuksista

 muuttuu osaksi ihmisen oireiden informaatiota.  

katso kirjastani hoitotapaus.

X-ray oiretilassa olevalla ihmisellä

läpinäkemisen herkkyyttä

-----------------------------------------

kirjastani lisää tietoa:

miksi homeopaattisen valmisteen granulaan tallennettu Stpk on

ITSEOHJAUTUVA DNA:HAN INFORMATIIVINEN ROKOTE

elimistömme ohjelmointivirheestä

 jota virukset ja bakteerit käyttävät hyväksi  

ja mistä ohjelmointivirhe johtuu.

Lisää tietoja, koodeja, mitä elimistömme osaa lukea ja

joilla on kyky ohjata elimistömme toimintoja

Kirjani paljastaa käyttäytymisemme salat.

Ajatus-, pelko-, tunne-, käyttäytymistasomme on monikerroksinen

Miten voidaan tehdä arvio

mikä geenivirheen on voinut mahdollisesti aiheuttaa

myös teoriani näkökulman mukainen Dna:n tytärsolujen kopiointivirheiden muodostamisprosessi

------------------------------------------------------------------------------

Lähde ja lisätietoja

Lana Kortie  ”Teoria homeopaattisen valmisteen toiminnasta sekä sairauksien ja käyttäytymishäiriöiden homeopaattisesta hoidosta” 24.8.2007     ISBN 978-952-99936-0-4

Kirja on tulossa myyntiin syksyllä.

tieteen kehityksen tarkoituksessa kirja voi tilata ilmaiseksi

Kehittämäni teoriani on mielipiteeni.

Lisätietoja hoitotapauksineen, kirjastani.

Tätä kirjoitusta Ei saa saattaa yleisön saataviin tekijää loukkaavassa yhteydessä tai muodossa

muuten on Vapaasti jaettavissa

nimeni mainitsemalla

Lana Kortie

--------------------------------

”MEISSÄ ON SIIS OLEMASSA TÄLLAINEN TIETOKONE,

JOKA PYSTYY LUKEMAAN KAIKKIA,

MITÄ ON OLEMASSA.....

oiretilan aiheuttajan koodeina, mutta miksi ei muutenkaan?”

Homeopaattisen hoidon avulla, on saatu juuri samoja oiretiloja,

kuin minkä niminen valmiste on, oireettomaksi

tai on päästetty niistä  oiretiloista eroon

silloinkin kun ne olivat ihmisillä kroonisia, perinnöllisiä

tai akuutteja

DI (+) + DI (-) => 0

--------------------------------------

Liiallisen tehokkuuden johdosta homeopatia

on ollut länsimaisen lääketeollisuuden yksi vainotuimista hoitomuodoista

ja kohti homeopatian eliminointia, lähes maailman ympäri. mutta neuvostoliitossa, siis

Kommunistisen puolueen vallan aikana, joka pitää suuryritykset valtion omistuksessa

homeopatia on päässyt arvostettuun asemaan

ja on ollut valtion tukema hoitomuoto