Kansanmurhako Suomeen?....                                                       

                                                                                                                  

Osa 3

Eu ja Usa pakottavat EU-maita ottamaan muslimi-pakolaisia

 

Oikeaoppisen Islamin ja Terrorismin välistä yhteyttä  ks. osassa 1 jossa on katsottu myös koraania 


tässä osassa 3 lyhyesti :

ONKO ISLAM LAADITTU VALLANKAAPPAUKSEN MALLIKSI maailmanhallituksella - tietyille piireille?


ISLAM ei ole pelkkä uskonto vaan on myös POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ,

 joka ohjaa muslimeja Valloittaman muita maita 

Islamiin kuuluu myös Valehteleminen uskontonsa suojelemiseksi

TULEVATKO MOSKEIJAT JOHTAMAAN SUOMEA, asemesta eduskuntaa?

Valta islamissa kuuluu uskonnolliselle yhteisölle –> ummalle ja Koraani on muslimeille Perustuslaki

ISLAM OHJAA MUSLIMEJA VALLOITTAMAAN MAITA

mm. euroopan, kun islam on valloittanut suomen,

LOPPUU DEMOKRATIA, RAUHA, SANANVAPAUS, HYVINVOINTIVALTIO JA LOPPUU LÄNSIMÄINEN YHTEISKUNTA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentti The Project: Osa 1 ja Osa 2 kertoo, että MUSLIMI-VELJESKUNTA tunnetaan siitä, että se soveltaa pitkäjänteistä jihadin strategiaa, joka

TÄHTÄÄ LÄNSIMAISEN SIVILISAATION TUHOAMISEEN
SISÄLTÄ käsin

hyödyntämällä sen heikkouksia, kuten demokratiaa, suvaitsevaisuutta ja uskonnon- ja sananvapautta.

”KORAANI ON PERUSTUSLAKIMME

profeetta on johtajamme, jihad on polkumme ja kuolema Allahin nimissä päämäärämme”,
Sanoo / 13.5.2012 Mohammed Mursi Egyptin syrjäytetty presidentti                                                                                                     
Seuraavassa  voi nähdä VALLANKAAPPAUKSEN piirteet -> 
 (Sharia-laki) Muslimit pyrkivät

PERUSTAMAAN OMAT VALTIOT VALTIOIDEN SISÄLLÄ

jossa muslimeilla on OMIA LAKEJA, OMA LAINSÄÄDÄNTÖ, POLIISIVOIMAT JA TUOMIOISTUIMET 
Koraani on muslimeille laki ja perustuslaki, ei suomen perustuslaki.

Näin ollen Muslimit eivät integroidu noudattamaan meidän lakejamme. Me otamme Muslimi-pakolaiset vastaan säälistä maahamme, mutta
JOUDUMME MUSLIMIEN/ ISLAMIN VALLAN ALLE ja käsittelyn alle. 
___________________________________________________________________

Seuraavien tietojen lähde on video https://www.youtube.com/watch?v=6Ky7HZ-guR0  -> 

ISLAM on uskonto, joka HALUAA HALLITA MAAILMAN

Vallankumous on globaalinen. Allah komentaa meitä levittää islam uskontoa maailman laajuisesti. .
Tulee päivä, niin tulemme hallitsemaan Amerikan, Englannin ja koko maailman.

You will takeover Europe, Usa, Uk. Takeover sanakirjasta käännös = (VALLAN)KAAPPAUS, johtoon astuminen, haltuunotto, anastus -> islamisteille/
MUSLIMEILLE OHJE VALLANKAPPAMAAN, valloittamaan EUROOPAN, Usa:n, Englannin, astua niiden johtoon…

Vapaus helvettiin, lyöt kaikki viholliset. Vapaus helvettiin.
MOSKEIJA TULEE OLEMAAN OSA HALLINTOA….

TÄYTYY SANOTA IRTI  POLIITTISIA PUOLUEITA
Ja
MITÄTÖIDÄ maailmankäsitteet, kuten liberalismi DEMOKRATIA 
JA SOSIALISMI,
ja kaikki, jotka assosioivat sen kanssa.

ME EMME hyväksy SANANVAPAUTTA, koska me

TUOMITSEMME DEMOKRATIAN ->

ISLAM on meidän vaihtoehtomme!

Heittäkää homot korkeiden rakennusten katolta.

KORAANI on LUPA TAPPAA

Islam haluaa hallita maailman, haluaa alistaa ja

PYRKII TUHOAMAAN LÄNTISEN YHTEISKUNNAN)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitä tarkoittaa käytännössä

1) Mitätöidä Sosialismin = päästä eroon Ilmaisesta terveydenhuollosta, Ilmaisesta koulutuksesta, valtion tarjoamista työpaikoista.
2) Mitätöidä Demokratian = mitätöidä Kansanvallan ja Sananvapauden
3) Mitätöidä Liberalismin = 
päästä eroon Rikkaista  -kapitalisteista? 

Toivottavasti ei Joukkomurhalla,
syyttämällä vääräuskoisuudesta…sillä 

ex-muslimi sanoo, että islam uskonto pitää kieltää, koska islamissa muslimeilla on oikeus

TAPPAA teidät, raiskata, OTTAA OMAISUUTENE, maanne ja RAHANNE -> 

http://paavotajukangas.com/2015/04/10/ex-muslimi-islam-pitaa-kieltaa/

Mutta keille muslimien OMAISUUS lopulla SIIRTYY?
islam sanoo:
The Nobel koran 8:67 Te tavoittelette omaisuutta (esim. lunnastusrahoja), mutta Allah haluaa (teidän tavoittelevan) tuonpuoleista
------------------------------------------------------------------------------------ 

Määräys  Eu-maille vastaanottaa muslimeja on tullut Washingtonista. EU pakottaa meitä ottamaan musliimipakolaisia.

A. Novyh kirja kertoo myös että Maailmanhallitus, (ns.kansainvälist pankkiirit)  on nostanut Hitlerin ja natseja valtaan.

Tarkoituksena oli että Hitler valloittaa maailman ja antaa sen sitten maailmanhallituksen käsiin. 

Ei ole salaisuus että Usa:n lainanantajat ovat rahoittaneet Hitleriä.

Katso Tietoja fasismista, mihin fasismi johtaa ja Maailmanhallituksesta Hitler oli Fasisti, mutta mitä sanotaan islamista?  

ISLAM USKON FASISTISISTA piirteistä 

Seuraavien tietojen lähde on  -> https://aikapommi.wordpress.com/2008/01/17/islam-ei-ole-uskonto/ joka kertoo että ->

ISLAM EI OLE  ensisijaisesti USKONTO vaan FASISMIA muistuttava totalitaristinen poliittinen ideologia

 ja militaristisekspansiivinen, apokalyptinen KUOLEMANKULTTI- ,
 joka tähtää koko maailman alistamiseen Allahin lain, Sharian alaisuuteen. Islam mm. 

MÄÄRÄÄ VERIKOSTON PAKOLLISEKSI

 (paitsi jos omaiset suostuvat verirahaan).
 Islam määrää KIVITTÄMÄÄN AVION-RIKKOJAN KUOLIAAKSI,

alistaman naisia ja lyömään näitä, mikäli he ovat uppiniskaisia tai käyttäytyvät ”epäsiveellisesti”,

KATKAISEMAAN varkaalta KÄDEN, SURMAAMAAN ristiin naulitsemalla tai raajat ristikkäin katkaisemalla kaikki,
 jotka ”taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan.

 ja TARVITTAESSA MESTAAMAAN NÄMÄ,

VALEHTELEMAAN (tawriya, taqiyya, ja kitman) vääräuskoisille ISLAMIN ja muslimien EDUN AJAMISEKSI…

Kaikki nämä määräykset löytyvät Koraanista ja sunnasta, joka tarkoittaa Muhammadin esikuvallista käyttäytymistä. Islamin alkuperäistä keskeistä sisältöä ovat islamin
ja Muhammadin kritisoijien murhat, sota ja ryöstö-retket, orjanaisten raiskaukset ja sota-saalin anastaminen,
Vihan lietsominen uskottomia kohtaan, ei muslimien parjaaminen ja SORTAMINEN,

RAAJOJEN JA KAULOJEN KATKOMINEN,

AVIONRIKKOJIEN KIVITTÄMINEN jne.

ISLAM EI VOI UUDISTUA, sillä tämä olisi kapinointia Allahin tahtoa vastaan, ja shari’a määrää siitä KUOLEMANRANGAISTUKSEN.

On huomat­tava, että musli­mien on lu­vallista ja jopa 

PAKOLLISTA VALEHDELLA ei-mus­li­meille suojellakseen in­tresse­jään ja ajaakseen islamin etua  

Islamin laki kieltää sopimukset uskottomien kanssa lukuun ottamatta enintään 10 vuotta kestävää tulitaukoa, (= hudna) jonka aikana muslimeilla on mahdollisuus kerätä voimia uutta taistelua varten

Jihad on määritelty Islamin yhteisölliseksi VELVOLLISUUDEKSI kaikkien muiden ihmisten alistamiseksi sharian määräyksiin, kuten ’Umdat al-Salik auktorisoitu sharia-opas määrittelee: o9.0

Jihad tarkoittaa SOTAA ei-muslimeja vastaan,
ja se on etymologisesti johdettu sanasta mujahada, joka merkitsee sodankäyntiä uskonnon perustamiseksi…

Jihad velvollisuuttaan noudattavien muslimien menetelmävalikoimaan sisältyy lisäksi sellaisia Koraanin ja sunnan määräämiä
BRUTAALEJA VOIMAN NÄYTTÖJÄ,
kuten
”USKOTTOMIEN” OTTAMISTA PANTTI-VANGEIKSI
lunnaiden toivossa,
KIDUTTAMISTA, ORJUUTTAMISTA ja viime kädessä SURMAAMISTA,
mikäli nämä eivät muuten suostu alistumaan
(lue: Alahin armeliaisuus ja sen rajat)

MONIKULTTURISMI on vihan kulttuuria voimakkaasti tukeva ja täten on
 VIHARIKOKSIIN YLLYTTÄVÄ ÄÄRILIIKE ja ideologia,
 joka ajaa etnopositiivista syrjintää, ja se on verrattavissa

TERRORISMIN RAHOITTAMISEEN

Koska ISLAM EI OLE USKONTO, siihen
 EI pidä soveltaa USKONNON VAPAUTTA koskevia säädöksiä ja periaatteita.

Tyhmyys ja tietämättömyys EIVÄT VAPAUTA EDES POLIITIKKOJA JA VIRKAMIEHIÄ – RIKOSOIKEUDELLISESTA VASTUUSTA”) lähde: https://aikapommi.wordpress.com/2008/01/17/islam-ei-ole-uskonto .........................................................................................................

Mutta miksi puhutaan vain Isis:ta, kun puhutaan terrorismista?  oikeaoppinen

ISLAM itsessään on RADIKAALINEN USKONTO, esim.

PARIISIN TERRORI-ISKUISTA Radio Patmos ja ohjelma Taivaan ja maan väliltä/ 2.2.2015
video ”Islam tulee... oletko valmis”   kertoo

Pariisin terrori-iskuihin liittyen, että TERRORISMIA HARJOITTAVA ISLAM on tunkeutumassa monin tavoin Eurooppaan
ja 7 ja 8 pv. tammikuutta on ollut merkittävät päivät Pariisissa, jolloin tätä koettiin hyvin konkreettisesti.
Meidän pitää käsittää tätä islamistista ideologia, joka on tämän terroristisen Islamistisen toiminnan  varsinainen päämoottori, se ei ole erillinen vaan
SE NOUSEE KLASSISEN ISLAMIN JUMALUUS OPISTA

sen koraani käsityksestä ja ennen kaikkea Muhammadin esimerkistä, joka on muslimeille ohjeellinen,
joka on esimerkiksi Muhammadin elämänkerta. Siitä kertovat tietyt kirjat ovat kanonisia eli pyhiä kirjoja, joista käy ilmi että Muhammadin toiminta alusta oli sotilaallista toimintaa, ihan Terrori-toiminta käytännössä.   
Islamissa politiikka ja uskonto samaistettu yhteen kokonaisuuteen.
Muhammad kävi jatkuvasti sotaa, islamin vallan leviäminen on tapahtunut sodan käynnillä.
Tämän päiväiset islamisti-terroristit haluavat rakentaa Kalifaattia.

Miksi tapahtuu Pariisin iskun kaltaisia? - Me olemme tekemisessä taisteluhalukkaan, taistelukykyisen ideologian kanssa, joka uskoo asiaansa ja siihen että heillä on oikeus syy käyttää aseellisia menetelmiä.
oman asian edistämiseksi mutta se ei nouse mistään viime aikoina kehitetyistä kehitelmistä, vaan sillä on hyvin vahvat juuret

PERINTEISEEN ISLAM USKOON
Tämä on ongelma selittää monille, jotka ovat sitä mieltä että islam usko ei liity tähän mitenkään; tämä on täysin käsittämätön selitystapa, koska

NIMENOMAAN JA VARSINKIN, ISLAMIN USKO LIITTYY ASIAAN
Lähde suomalainen video -> https://www.youtube.com/watch?v=Z49l0xweReU
--------------------------------------------------------------------------------

`Abdullah Al-Araby: ”Mielestäni ne TERRORISTIT, JOTKA HALUAVAT VAHINGOITTAA TOISIA, NOUDATTAVAT TODELLISTA ISLAMIA”,jota Muhammad ja hänen seuraajansa harjoittivat Islamin alkuvaiheessa.

Poliitikoilla on taipumus kieltää
OIKEAOPPISEN ISLAMIN VALTAVIRRAN JA TERRORISMIN VÄLINEN YHTEYS
He sanovat että väkivaltaiset muslimit ovat vain joitakin epäedustavia ääriryhmiä, toivon että he sitten selittävät mihin sitten perustuu islamin väkivallan jatkuminen? Vaikka poliitikot sanovat islamin rauhanomaiseksi ja suvaitsevaiseksi uskonnoksi, islam sanoo toisin 

Muslimien ajattelussa islamin Sharia-laissa,
maailma jakautuu kahteen alueeseen: dar al-islamiin ja dar al-harbiin eli islamin alueeseen ja sodan alueeseen
Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=YQ9zv3hsMsY

------------------------------------------------------------------------------------------------

MOSKEIJA on pikemminkin uskonnon kulisseissa toimiva

SOTILASPOLIITTINEN PROPAGANDA-, KOMENTO- JA VALVONTA-KESKUS,

jossa aivopestään ihmisiä alistumaan Sharian määräyksiin sekä Taistelemaan Allahin asian puolesta, 
koko ihmiskunnan alistamiseksi Sharian määräysvaltaan.

Levottomin viikonpäivä islamilaisessa maailmassa on aina Perjantai.

Syynä tähän että perjantai on muslimien pyhä-päivä, jolloin he kokoontuvat moskeijaan kuulemaan islamin-oppineiden usein kiihkeitä, VIHAA LIETSOVIA SAARNOJA.

Ja vuoden levottominta aikaa TERRORITEKOINEEN
Esim. Bulgariassa HEINÄKUUSSA 2012 tehdystä israelilaisturistien JOUKKOMURHASTA vastuulliseksi ilmoittautunut ryhmittymä julisti:

”Ramadan on pyhän sodan ja Allahin puolesta KUOLEMISEN KUUKAUSI.

Se on Allahin ja Jumalan lähettilään vihollisia – juutalaisia ja heidän amerikkalaisia apureitaan – vastaan TAISTELEMISEN KUUKAUSI.” (Jihad Watch 21.7.2012.)   lähde:  https://aikapommi.wordpress.com/ )

MOSKEJAT JOHTAMAAN SUOMEA? 

Ohjaus poliittisten puolueiden irti sanomiseen on yllä 

VALTA islamissa kuuluu UMMALLE, joka ANTAA VALLAN HALLITSIJALLE

sen kansa tehdyn SOPIMUKSEN mukaisesti siihen, että hänen täytyy hallita, Allahin kirjan mukaisesti ja sunnan mukaisesti (5)

Sunna tarkoittaa Muhammadin esikuvallista käyttäytymistä; Umma islamissa on Uskonnollinen yhteisö.

Mutta KUKA UMMASTA  valitsee hallitsijan maan johtoon? .Maailmanhallitusko? ks. alla

Mutta kuka oikeasti ohjaa eu:ta ja usa:ta taustavoimana, jos ei maailmanhallitus? Ei ainakaan suomen kansa,

sillä suomen kansalta ei kysytä mitään eikä oteta huomioon kansan toiveita.

KORKEIMPANA IHANTEENA ISLAMISSA ON OLLA ”ALLAHIN ORJA”

Mutta kenen orja käytännössä?

Maailmanhallitus on aikoinaan

LAATINUT USKONTOJA MM: ISLAM

Kertoo A. Novyh kirja (7)  ja että

USKONTOJEN JOHDOSSA ovat ja tulevat olemaan maailmanhallituksen ASETTAMIA HENKILÖITÄ

.....................................................................................................................................................-....

Maailmanhallitus sanotaan koostuvan Kansainvälisistä Pankkiireista

ja ohjaavan mm. EU:ta ja Usa:ta, mutta voidaanko Islamia katsoa laadituksi

VALLANKAAPPAUKSEN MALLIKSI joka tarvittaessa VÄKIVALLOIN SIIRTÄÄ VALTION VALTA MOSKEIJOILLE?

ja viimeistään Maailmanhallituksen asettamille henkilöille -> moskeijassa?

Loiko maailmanhallitus

ISLAMIA KEINOKSI SAADA VALLAN SIIRTOA VALTIOLTA

Väkivaltaisin keinoin tietylle yksikölle?

VALLANKAAPPAUKSET ovat muutenkin KANNATTAVIA.

kun valta on kaapattu 
VALTION KASSA SIIRTYY TIETYLLE PIIRILLE,

kuka sen jälkeen halua käyttää rahaa suomen kansaan? - 

KÖYHÄ KANSA TULEE OLEMAAN VAIN TIELLÄ

Alex Jones Endgame  Dokumenttielokuva kertoo että maailmanhallituksen, ns Pankkiiri-eliitin

SUUNNITELMIIN KUULUU TUHOTA 80% MAAILMAN VÄESTÖSTÄ

SIIS PÄÄOSAN MAAILMAN VÄESTÖSTÄ sillä maailma on liian suuri pienlukuiselle maailmanhallitukselle hallitsevaksi,

Dokumenttielokuva ->  https://www.youtube.com/watch?v=ogM3S1jimIY

Ohjaavatko rikollisoligarkit eu:ta ja usa:ta? -> lue

“Väestön kokonaismäärän lasku 250-300 miljoonan tasolle, pudotus 95% nykytilanteeseen verrattuna, olisi ihanteellinen”- Ted Turner CNN:n ja NWO:n tuenperustaja. (Nwo = Uusi maailmanjärjestys)

EU pakottaa meitä, vastoin tahtoamme ottaa muslimi- pakolaisia. Määräys  Eu-maille vastaanottaa muslimeja on tullut Washingtonista.

A. Novyh kirja kertoo lisäksi että maailmanhallitus koostuu 12 henkilöstä jossa 13 on niiden pomo.

Maailma on liian suuri näin pienelle piirille hallitsevaksi, sen takia tarvitaan valtava väestön määrän vähentämistä.

Voiko ihmisiltä viety omaisuus kertyä lopussa tietylle piireille? voiko 

joku superrikas arabialainen henkilö olla osana maailmanhallitusta tai sen marionettina? Bahrain ynnä muut

RIKKAAT MUSLIMIMAAT OVAT RAHOITTAMASSA AVOKÄTISESTI SUURMOSKEIJAHANKETTA (6)

Eu, Wto, Eta, Imf, joita väitetään olevan viime kädessä kansainvälisten pankiirien ohjaamina pakottavat maita, mm. suomi 

myymään suuretkin yritykset yksityisille ja ulkomaalaisille, mutta yrityksillä on mahdollisuus 

VAIKUTTAA RAHALLISESTI EDUSKUNTAAN. 

Johtaako tämä vallankaappaukseen - vallankaappauksenmalliko itsestään? 

MIKÄ IHMISOIKEUKSILLANNE ON ESIM. SAUDI-ARABIASSA?

Avaaz org. on yrittänyt estää 21-MIEHEN PÄÄN LEIKKAUKSEN, MESTAUKSEN vain sen takia ettäHÄN ON OSALLISTUNUT HALLITUSTA VASTAISESSA MIELENOSOITUKSESSA- Tälläistäkö seuraavaksi suomeen?

Vaikka koraanin väkivaltaisuutta yritetään peittää,
siitä kertoo myös suomalainen video ->

2/2 - Peitelty totuus - Tampereen kirjamessut 2009

Hollannin poliitikko kutsuu koraania Fasistiseksi kirjaksi koska se sisältää vihaa (3)

OLKAA VALMIINA TODELLISTA HOLOKASTIA VARTEN
juutalaiset, videossa

(Eikö tämä ole kaiken lisäksi RASISMIA? entä seuraavia -> Kristittyjä vainotaan eniten maailmassa 

Miksi kristittyjen pakolaisten Vainoista ja Murhista ei puhuta?  (4)                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------

The Nobel Koran 9:111 “Totisesti

ALLAH ON OSTANUT uskovaisilta heidän ELÄMÄNSÄ ja OMAISUUTENSA PARATIISIN HINNALLA

He taistelevat Allhin asian puolesta, tappavat (muita) ja tulevat tapetuksi. Iloitkaa sitten kaupasta, jonka olette tehneet; se on suurin voitto” Mutta pääsevätkö Muslimit taivaaseen?  

Kliinisista kuolemasta palautunut kertoo: Kaikki  Muslimit  joutuvat helvettiin, video ->

https://www.youtube.com/watch?v=Kx9MpwDY82U 

Henkeen palautunut Isis-taistelija kertoo: jouduin HELVETTIIN, paratiisiin sijaan 

Isis-taistelija kääntyy kristinuskoon sen jälkeen kun jumala kieltää häneltä pääsyn taivaan porteille

http://ilmestysblogi.blogspot.fi/2015/04/isis-taistelija-kaantyy-kristinuskoon.html

Jihadisti kertoi aina ajattelevansa että marttyyrinä kuoleminen avaisi hänelle Taivaan Portit”

”Mutta kun hän alkoi kohota Taivaita kohti, paholaismaiset olennot tai Jinnit, niin kuin hän heitä kutsuu, ilmestyivät ja johtivat hänet  helvettiin  tuliseen pätsiin.

Siellä Jihadistin täytyi elää, kärsiä kaiken kivun, mitä hän oli aiheuttanut toisille ja jokaisen kuoleman, jonka hän oli aiheuttanut elämänsä aikana

Islamin perustaja Muhammad on nähty helvetissä.  

Katso: I Saw Muhammad in Hell!  video -> https://www.youtube.com/watch?v=T6Jh48z42kI    

tietoja myös suomeksi http://ilmestysblogi.blogspot.fi/2015/04/mina-nain-muhammadin-helvetissa.html 

 "Täällä on liian kuumaa (Muhammad palaa tulessa) On niin Kuuma! ottakaa minut pois täältä. Muhammad on palavassa järvessä, laavassa.

Olen tehnyt suurimmat rikokset, suurimmat syynit, olen tehnyt väärin.
Olin köyhä lapsena ja halusin vain johtaa monia ihmisiä, halusin olla niin kuin Jeesus.

Ole kiltti, kuuntele minua. Minä olen tässä Helvetissä, Helvetin tulessa:

Minä tein niin pahoja rikoksia, syntejä, Tapoin monia ihmisiä. (hän yrittää paeta helvetistä)  

Minä kärsin tätä valtavaa rangaistusta koska Saatana käytti minua - älkää seuraatko minua helvettiin

Älkää olla kuuliaisia minulle, Muhammadille - se on tie joka vie Helvettiin. Liian monet ihmiset pudonneet minun takiani helvettiin.

Lukekaa raamattua, se näyttää teille miten Taivaaseen pääsee.

Taivaaseen pääsee vain Jeesus Kristuksen kautta tunnustamalla hänelle syntejä ja tekemällä parannuksen synneistänne.

Jeesus on ainoa tie taivaaseen, koska hän on Jumalan Poika, joka kuoli teidän syntienne tähden.

MUSLIMIT OVAT JULISTANEET SODAN
EUROOPAN ALKUPERÄISTÄ VÄESTÖÄ VASTAAN

http://kalergisuunnitelma.blogspot.fi/2010/10/muslimit-ovat-julistaneet-sodan.html

v. 2007 pidettiin Wienissä konferenssi niin kutsutusta Euro-Islamista.

Siinä tunnetut muslimivaltuutetut muotoilivat tulevaisuuden vision Euroopasta islamin vallan alla

Tuossa tilaisuudessa M. Ceric, kuvaili tulevaa Islamin aikakautta, joka pitäen mallinaan maurilaista Espanjaa ja Osmannien Etelä-Eurooppaa korvaisi kristinuskon

Paperi  jota kutsutaan nimellä "Projekti", vuodelta 1982 ja joka määrittelee pitkän, yksityiskohtaisen aikataulun

EUROOPAN ja USA:n soluttamiseksi ja LOPULLISEKSI VALLOITTAMISEKSI. löydettiin, kun

Sveitsissä sijaitsevaan luxuskotiin tehtiin ratsia marraskuussa 2001. Sen omistaja oli Yousseff Nada, Ramadanin perheystävä monien vuosien ajalta,

Muslimiveljeskunnan kansainvälinen johtaja ja Luganossa sijaitsevan Al-Taqwa-pankin toimitusjohtaja, joka kuten siltä näyttää
on rahoittanut al-Qaedan ja Hamasin Islamilaista terrorismia

Uusi asia on, että näky TULEVASTA ISLAMIN VALLOITUKSESTA PERUSTUU SIIRTOLAISUUTEEN, joka on mittasuhteiltaan niin valtava, että sitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty maailman historiassa.

lähde: http://kalergisuunnitelma.blogspot.fi/2010/10/muslimit-ovat-julistaneet-sodan.html

Nais-aktivisti Ghada Jamshir, joka kritisoi

TYTTÖ-VAUVOJEN ja -lasten
                                       seksuaalisen hyväksikäytön instituutiota 
SYYTETTIIN VÄÄRÄUSKOISUUDESTA 

islam ja pedofilia -> 2). Entä kuinka pitkälle  muita voi syyttää vääräuskoisuudesta?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kun islam on valloittanut suomen, loppuu demokratia, rauha, sananvapaus ja hyvinvointivaltio.

KUN MUSLIMIT RUPEAVAT HALLITSEMAAN SUOMEA, joko vallankaappauksen tai määräenemmistönsä kautta, missä yhteiskunnassa sitten asumme? -

ILMAN sosialismin tarjoamia ILMAISIA PALVELUITA

ja koulutuksia, siis ilman hyvinvointivaltiota, ilman sananvapautta, ilman demokratia, jossa kansalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa politiikkoihin 

EU on Korruptiojärjestelmä.  

Suomi irti -> EU:n Orjuuden Kahleista.

Itsenäinen päätösvalta takaisin suomeen! 

Lisäksi 
POLITIIKKOJEN MURHAT KUULUVAT ISLAMIIN

(1) Profeetta Muhammad itse osallistui moniin taisteluihin, ryöstöretkiin ja syyllistyi
mestauksiin, hän myös

Salamurhautti useita poliittisia vastustajiaan  

Profeetta Muhammadin esikuva on ohjeellinen muslimeille   


 Katso osa 2 ->

 Arabi-diktaattoriko suomeen? Ketkä istuvat seuraavan kerran eduskunnassa?  


 Osa 4  -> EU-Suomen Turvallisuuden ja Puolustuksen Romahtamisesta

http://kortie.fi/Suomen-Turvallisuuden-Romahtamisesta/


UNKARI KRIMINALISOI ISLAMISAATION JA MASSAMAAHANMUUTON.
Unkari teki muutoksia perustuslakiinsa.

Hollannin todennäköinen seuraava pääministeri: KIELLÄN KORAANIN JA SULJEN MOSKEIJAT!

The Vice-President of all

IMAMS IN FRANCE resigned. his last words are a BIG WARNING FOR THE WORLD


PAKISTAN READY TO ATTACK INDIA WITH NUKE-POWERED drones

viime syksynä saapuneet Pakolaiset voivat asettua ehdokkaiksi Kunnallisvaaleissa ->

https://riippumatonmedia.com/2016/04/27/siirretaanko-kuntavaaleja-sen-vuoksi-etta-viime-syksyna-saapuneet-pakolaiset-voivat-asettua-ehdokkaiksi/comment-page-1/#comment-2370
 

Lähteet: (1) https://www.youtube.com/watch?v=YQ9zv3hsMsY
(2) Islam ja Pedofilia https://aikapommi.wordpress.com/2009/03/28/islam-ja-pedofilia/
pedofiliasta lisätietoja. Vaimoksi  1 vuotiaita -> https://www.youtube.com/watch?v=UOvvFWDnZII
(3) https://www.youtube.com/watch?v=lC_PUXwq0vs  3.1)  https://www.youtube.com/watch?v=ogM3S1jimIY
(4) https://riippumatonmediadotcom.wordpress.com/2015/10/22/miksi-kristittyjen-pakolaisten-vainoista-ja-murhista-ei-puhuta/
(5) https://www.youtube.com/watch?v=KnB3WMPnN4s 
(6) http://mvlehti.net/2015/08/31/heraa-suomi-mita-on-nykyisen-maahanmuuttopolitiikan-takana/
(7) Анастасия Новых  ISBN 978-966-96863-8-1 © А. Новых, 2009  Предсказания будущего и правда о прошлом и настоящем
(8) A. Novyh osa kirjan tiedoista Suomeksi, jossa kerrotaan

Uskontojen laatimisesta maailmanhallituksella  -> http://lanakortie.puheenvuoro.uusisuomi.fi/198996-maailman-tuhon-ml-agarti-suunnitelmasta 

9) Muslimit tekevät selväksi miksi he tulevat: Valloittamaan Euroopan Muslims Make It Clear Why They've Come To Europe video